• Zawał serca – infarctus cordis.

• Zawał serca – infarctus cordis.
Nie dochodzi do niego u zwierząt tak często, ze względu na krótszy okres życia w porównaniu z ludźmi (dieta cholesterolowa nie ma tu dużego znaczenia). Przyczyną są częściej materiały zaporowe - zakrzepy odrywające się przy zapaleniu wsierdzia. Druga przyczyna to skleroza – stwardnienie ścian naczyń i powstanie hialinowych złogów. Trzecia – […]

Wylewy krwi.

• Wylewy krwi.
Spowodowane takimi samymi przyczynami jak w nasierdziu i wsierdziu. Pojawiają się: wylewy punktowe, wylewy plamiste, podbiegnięcia. Przyczyną są choroby zakaźne, zatrucia, niedotlenienia.

Zaburzenia w krążeniu. - WOREK OSIERDZIOWY - PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA

Zaburzenia w krążeniu. - WOREK OSIERDZIOWY - PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA
- ecchymoses punctatae,
- vibices,
- sugillationes subpericardiale,
Są wynikiem zmian gł. o charakterze zakaźnym (pomór świń, różyca, ostra salmoneloza, wąglik), towarzyszą też pewnym zatruciom (fosforem, arsenem), ostrym niedotlenieniom, np. śmierć z uduszenia.

WOREK OSIERDZIOWY - PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA

WOREK OSIERDZIOWY - PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA
W worku jest zawsze płyn – liquor pericardii, w różnej ilości. U kotów i psów kilka kropli, by osierdzie i wsierdzie się nie zatarło. U bydła i koni nawet do 50ml.
• Hydropericardium
Wodniak lub wodnica worka osierdziowego – zawartość płynu w większej ilości. Powodem powstania są wady wrodzone serca, zapalenie mięśnia sercowego, […]

Nowotwory worka osierdziowego.

Nowotwory worka osierdziowego.
• Mesothelioma – międzybłoniak, wygląda jak ten z opłucnej. Nowotwór złośliwy, nieleczony prowadzi do śmierci.
• Włókniaki, śluzaki, tłuszczaki też mogą się rozwijać. Mogą się uzjadliwiać i wtedy mamy:
• Śluzakomięsak, włókniakomięsak, tłuszczakomięsak.
Nowotworem często usadawiającym się u bydła jest neurofibroma. Wywodzi się z endo- lub perineurium, z splotów nerwowych leżących u podłoża serca lub z nerwów aorty. Jest […]

Zapalenie worka osierdziowego - pericarditis

Zapalenie worka osierdziowego - pericarditis
Tło urazowe (p.traumatica) albo zakaźne (p.infectiosa).
P.traumatica – worek osierdziowy uszkodzony ciałem obcym wędrującym, najczęściej z czepca. P.infectiosa – drogą naczyń limfatycznych, a więc z mięśnia sercowego, opłucnej, węzłów chłonnych.
W zależności od wysięku podzielimy je na:
• surowicze, czasem klinicznie zwane wodniakiem – p.serosa. W worku osierdziowym oprócz przejrzystego płynu spotkamy fibrynogen, komórki zapalne, […]

Zaburzenia w krążeniu.

Zaburzenia w krążeniu.
Mogą pojawić się wylewy punktowe, pasmowate. Przyczyny choroby mogą być zakaźne, podrażnienie nerwy X na szyi, podrażnienie nerwu X w jamie brzusznej. Uderzenie prądem elektrycznym może dać dalsze plamy ognisk krwi w wsierdziu lewokomorowym. Brak wybroczyn w innych narządach, dlatego nie możemy podejrzewać choroby zakaźnej.

WSIERDZIE - PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA

WSIERDZIE - PATOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA
• Zwłóknienie – fibrosis s. elastosis
Najczęściej dotyczy włókien elastycznych. Głównie u starych zwierząt jako wynik zużycia się włókien, ale może być także u młodych. Dopóki dotyczy wsierdzi ściennego to nie ma problemu, gorzej, gdy obejmie zastawki – fibrosis valvularis s. valvalis. Zwłóknienie to powoduje ich deformację i powoduje ich dysfunkcję, niedomykalność (insufficientia), […]

Zapalenie wsierdzia – endocarditis.

Zapalenie wsierdzia – endocarditis.
Często występuje u zwierząt, wywołane najczęściej przez bakterie, też zatory i zakrzepy, albo jest tło alergiczne na podłożu immunologicznym. Bakteryjne dotyczy zastawki trójdzielnej, immunologiczne – zastawki dwudzielnej. Zatorem może być skupisko bakterii; usadawiają się one na zastawkach. Zakrzepy urwane skądś, np. z żylaka płuc, kończyny dolnej (niosą ze sobą najczęściej zakażenie bakteryjne).
Zapalenie […]

Przerost serca – hypertrophia cordis.

Przerost serca – hypertrophia cordis.
Stan gdy serce pracuje przy wzmożonym rytmie, przyzwyczaja się do tego wysiłku i zwiększa swoją masę. Rośnie jego siła i wydolność. Czasem dochodzi (u sportowców) do kompensyjnego przerostu serca, ale przekroczenie granicy ma ciężkie skutki. Jeżeli w odpowiednim momencie praca ustanie, to dojdzie do powrotu serca do dawnej formy. Przerost jest […]