Przewlekłe kostniejące zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis chronica ossificans.

Przewlekłe kostniejące zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis chronica ossificans.
Zjawisko rzadko spotykane. Wystąpić może u starych koni, najlepiej widoczne w przedsionku prawym. Przyczyna nieznana, ale mówi się o przyczynie hypergiczno-alergicznej. Serce narażone było wielokrotnie na stany alergiczne. W mięśniu sercowym spotykamy płytki i beleczki kostne jak w prawidłowej kości. Powstaje ziarnina zapalna, która ma za zadanie zniszczyć kość. Jest to trudna zadanie, a mięsień sercowy jest słaby i może pęknąć.

Comments are closed.