Zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis.

Zapalenie mięśnia sercowego – myocarditis.
Zapalenie i zwyrodnienie często nachodzą na siebie. U zwierząt zapalenie ma charakter zakaźny. Do chorób tych zaliczamy:
- pryszczycę, z charakterystycznym sercem tygrysim,
- szelestnicę,
- salmonelozę u ptaków, tzw. paratyfus,
- parwowirozę u psów,
- niedokrwistość zakaźną koni (obecnie nie występuje w Europie).
Tam gdzie jest zapalenie wirusowe nie będzie stanu ropnego – będą histiocyty, plazmocyty. Przy zapaleniu bakteryjnym – komórki ropne.

Comments are closed.