Zapalenie ropne serca – myocarditis purulenta.

Zapalenie ropne serca – myocarditis purulenta.
Bakteria Corynobacterium pyogenes z krwią, najczęściej przy posocznicy, lub z innych ognisk ropnych dostaje się do serca. Na tle ciemnoczerwonego mięśnia sercowego widać ropnie koloru żółtego, białego, otoczone najczęściej obwódką przekrwienia obocznego. Jeżeli nie nastąpi wyleczenie poprzez bliznowacenie, powstaje ropień serca – abscessus cordis – duży twór odpowiadający wszystkim cechom ropnia. Ropień zawsze może ulec pęknięciu i wylaniu się ropy do worka osierdziowego lub do jamy opłucnowej. Dochodzi do zakażenia całego organizmu.

Comments are closed.