Zapalnie gruźlicze – myocarditis tuberculosa.

Zapalnie gruźlicze – myocarditis tuberculosa.
Albo zapalenie jest przy zapaleniu worka osierdziowego jako uogólnienie, albo jako proces przewlekły. Prątki wysiewają się także w mięśniu sercowym. Spodziewamy się gruzełków prosówkowych, serowaciejących i wapniejących. Występująca tylko u świń gruźlica też może poprzez nasierdzie przenieść się do serca. Powstaje serce pancerne – rozlana ziarnina.

Comments are closed.