Rozważ wszystkie możliwe przyczyny istniejącego stanu. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Rozważ wszystkie możliwe przyczyny istniejącego stanu. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.
• Stado podstawowe.
- złej jakości karma,
- złe utrzymanie krów – system wolnostanowiskowy, trzymanie w jednym budynku krów zasuszonych i krów w laktacji,
- brak danych na temat czasu przeprowadzania krów cielnych do porodówki,
- brak danych na temat szczepień i odrobaczania krów cielnych,
- […]

Predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne do występowania schorzeń układu oddechowego u bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne do występowania schorzeń układu oddechowego u bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.
- wąska budowa krtani (szybszy przepływ powietrza),
- wąska tchawica,
- stosunkowo małe płuca o względnie małej pojemności, dużej ilości tkanki łącznej i rzadką siecią naczyń krwionośnych,
- ok. ⅓płuc jest niezbędna do utrzymania spoczynkowej aktywności oddechowej,
- występuje […]

Mechanizmy obronne w układzie oddechowym bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Mechanizmy obronne w układzie oddechowym bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.
• Nieswoiste.
- surfaktant – ma funkcje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego pęcherzyków płucnych pod koniec wydechu; brak – zapadanie pęcherzyków w końcowej fazie wydechu, spadek wymiany gazowej, spadek czynnościowej pojemności zalegającej;
- pomaga w rozciąganiu płuc – spada wysiłek oddechowy,
- duża ilość substancji hydrofobowych, […]

Zaproponuj kolejne kroki postępowania diagnostycznego z uzasadnieniem. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Zaproponuj kolejne kroki postępowania diagnostycznego z uzasadnieniem. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.
- wywiad – warunki utrzymania, jakie choroby ostatnio występowały w okolicy, w oborze lub w miejscu pochodzenia cieląt,
- badanie ogólne – kliniczne,
- wymaz z nosa, u zwierząt padłych z poszczególnych odcinków układu oddechowego i narządów – identyfikacja czynnika,
- sekcja […]

Zinterpretuj uzyskane wyniki, zaproponuj dalsze etapy postępowania. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Zinterpretuj uzyskane wyniki, zaproponuj dalsze etapy postępowania. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.
• Badania wirusologiczne i serologiczne.
- BVD – badanie serologiczne z krwi i test ELISA – wynik ujemny,
- BHV1 – badanie serologiczne wymazu z nosa i test ELISA – wynik ujemny,
- BRSV – test ELISA – wynik dodatni, wskazujący na długotrwały, […]

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.
Najwięcej kłopotów z psami to właśnie kłopoty wychowawcze. Gryzienie i niszczenie przedmiotów, ciągnięcie na smyczy, ucieczki podczas spacerów, lęk separacyjny, agresja wobec innych psów i ludzi, brudzenie w domu, to niektóre z takich problemów. Ich przyczyną jest najczęściej nieznajomość reguł rządzących psią psychiką, a co za tym idzie wysyłanie psu […]

PROBLEMY ADAPTACYJNE - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.

PROBLEMY ADAPTACYJNE - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.
Tego rodzaju kłopoty dotyczą najczęściej psów wziętych ze schroniska lub przygarniętych z ulicy. Psy te niejednokrotnie mają za sobą tragiczne przeżycia, o których najczęściej nic nie wiemy, a które manifestują się różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i trudnościami. Trzeba pamiętać, że okres adaptacji psa do nowej ludzkiej rodziny trwa kilka miesięcy, […]

ZABURZENIA NERWICOWE - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.

ZABURZENIA NERWICOWE - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.
Podobnie jak ludzie psy także cierpią na zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia te dotyczą zarówno sfery zachowania jak i sfery życia emocjonalnego i są uwarunkowane bolesnymi doświadczeniami z przeszłości. Zawsze w przypadku nerwicy należy wykluczyć podłoże organiczne, a więc istnienie choroby organizmu (np. alergii) mogącej manifestować się zaburzeniami zachowania (np. nadmierna pobudliwość, […]

SYDROM POZBAWIENIA BODŻCÓW W OKRESIE SZCZENIĘCYM - SYNDROM KENNELOWY - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.

SYDROM POZBAWIENIA BODŻCÓW W OKRESIE SZCZENIĘCYM - SYNDROM KENNELOWY - TERAPIA ZACHOWANIA PSÓW.
To niespotykane wśród psów żyjących w warunkach rodzinnych zaburzenie, jest charakterystyczne dla dużych hodowli nastawionych na szybką i tanią “produkcję” szczeniąt. Jest odpowiednikiem zaburzeń osobowości u ludzi i wymaga długotrwałego i cierpliwego oddziaływania terapeutycznego.
Przyczyną objawów syndromu kennelowego jest niedostateczna ilość bodźców rozwojowych w […]

Pochodzenie bydła. etologia zwierząt

Pochodzenie bydła. etologia zwierząt
Przodkiem wszystkich turów był prawdopodobnie Urniabos azerbaidzanicus, którego to potomstwo rozdzieliło się w górnym miocenie, a ewolucyjny rozwój doprowadził do powstania poszczególnych gatunków tura. Najstarszym z nich był prawdopodobnie Bos planifrons (dziki wół indyjski), żyjący w okresie górnego pliocenu i plejstocenu.
W epoce holocenu żył już tylko jeden gatunek tura Bos taurus i […]