Mechanizmy obronne w układzie oddechowym bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Mechanizmy obronne w układzie oddechowym bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

• Nieswoiste.
- surfaktant – ma funkcje:
- obniżenie napięcia powierzchniowego pęcherzyków płucnych pod koniec wydechu; brak – zapadanie pęcherzyków w końcowej fazie wydechu, spadek wymiany gazowej, spadek czynnościowej pojemności zalegającej;
- pomaga w rozciąganiu płuc – spada wysiłek oddechowy,
- duża ilość substancji hydrofobowych, które chronią przed przesączaniem się płynów do światła pęcherzyków,
- białka SP-A, SP-D - aktywacja fagocytozy, ułatwienie opsonizacji drobnoustrojów,
- lizozym,
- dopełniacz,
- laktoferryna,
- SLPI,
- defensyny neutrofilowe oraz nabłonkowe,
- białka ostrej fazy zapalnej,
- makrofagi, granulocyty, komórki nabłonka płucnego typu II, komórki dendrytyczne.

• Swoista.
- cielęta rodzą się pozbawione komórek produkujących przeciwciała (ICC) w tkance układu oddechowego,
- stopniowy wzrost z wiekiem gęstości występowania komórek ICC w układzie oddechowym,
- dominują IgA, następne grup pod względem ilości to IgG1, IgG2, IgM,
- w zdrowych płucach dominują IgA (wchodzą w skład BALT).

Comments are closed.