Udomowienie. etologia zwierząt

Udomowienie. etologia zwierząt
Za udomowione uznajemy zwierzę, które żyje wraz z człowiekiem, jest przez niego chronione i w większości przypadków karmione, a także rozmnaża się w niewoli, nie rzadko pod ludzką kontrolą. Udomowienie jest pojęciem, a skutkiem jego jest szereg przemian zwierząt prowadzących do oswojenia. Przekazy dotyczące cech tura wskazują na to, że proces udomowienia tura […]

Uczenie się. etologia zwierząt

Uczenie się. etologia zwierząt
Fizjologiczną podstawą uczenia się jest wytwarzanie odruchów warunkowych, które w odniesieniu do zachowania się zwierząt polegają na:
• klasycznym warunkowaniu wg zasad Pawłowa; w postępowaniu tym łączy się bodziec bezwarunkowy z bodźcem nieswoistym – warunkowym, który jest obojętny dla zwierzęcia, często przypadkowy;
• operatywnym warunkowaniu, nazwanym także uczeniem się na podstawie prób i błędów.
Ten drugi typ […]

Zwichnięcia, złamania, skręcenia. - RADIOLOGIA

Zwichnięcia, złamania, skręcenia.
ZŁAMANIA (FRACTURE)
RTG:
1 - potwierdzenie lub wykluczenie złamania
2 - dokładne określenie rodzaju złamania, liczby odłamów i wzajemnego ich ułożenia
3 - określenie czasu trwania złamania
4 - stwierdzenie czy złamanie wiąże się z toczącymi się w niej zmianami patologicznymi (nowotwór)
5 - dobór najwłaściwszej metody postępowania leczniczego i w przypadku planowanej osteosyntezy dokonanie pomiarów umożliwiających wybór odpowiedniej […]

RADIOLOGIA

RADIOLOGIA
Dział medycyny zajmujący się badaniem diagnostycznym, wykorzystując promienie X:
- radiografia – metoda polegająca na wykonaniu zdjęcia rtg na nośniku, oglądanie i ocenianie zmian;
- fluoroskopia – metoda polegająca na oglądaniu obrazu rtg w czasie rzeczywistym (rentgenotelewizja) – pacjent znajduje się miedzy źródłem światła i odbiornikiem obrazu (widicon). Badanie kontrastowe – u ludzi w czasie operacji.
- koronografia […]

Zwapnienia i skostnienia.

Zwapnienia i skostnienia.
Zasadnicze zmiany w tkankach miękkich.
Zwapnienia nie mają struktury beleczek tak jak skostnienia, są jednolite. Zwapnienia są patologiczne, a skostnienia patologiczne lub fizjologiczne (skostnienie chrząstek żebrowych u starszych zwierząt, może być mylone z nowotworami żeber (tu struktura jest porowata, chaotyczna); skostnienie chrząstek krtani z wiekiem; chrząstki wzrostowe)
Zwapnienie struktur przestrzeni międzykręgowych – dysku międzykręgowego - […]

Dysplazja stawu łokciowego: Schorzenia kości okresu wzrostu.

Dysplazja stawu łokciowego: Schorzenia kości okresu wzrostu.
- zmiany zwyrodnieniowe w stawie łokciowym;
- tradycyjnie 3 choroby są przyczyną:
* niezłączony wyrostek dziobiasty (wyrostek dodatkowy) UAP. Tworzy się jako osobny punkt kostnienia i do 5 miesięcy może być osobno, później jest to niezłączenie trwałe - przerwa miedzy guzem łokciowym a wyrostkiem. Robimy zdjęcie w maksymalnym zgięciu. Raczej obustronna […]

Matwica aseptyczna głowy kości udowej: Schorzenia kości okresu wzrostu.

Matwica aseptyczna głowy kości udowej: Schorzenia kości okresu wzrostu.
- mały pies, kulejący, choroba Pertheza, Legg-Pertheza;
- ujawnia się ok. 7 miesiąca życia;
- inna gęstość, rozrzedzenie struktury kości, nieodpowiednie odżywianie od strony więzadła obłego, od strony torebki;
- późna postać – spłaszczona, rozszerzona na końcach;
- tylko leczenie zachowawcze lub dekapitacja głowy k.udowej;
- przyczyna nieznana, niegenetyczna.

Nierówność wzrostu kości podramienia: Schorzenia kości okresu wzrostu.

Nierówność wzrostu kości podramienia: Schorzenia kości okresu wzrostu.
- najczęściej zawodzi k. łokciowa;
- uraz, zniszczenie chrząstki wzrostowej;
- nagle k.łokciowa przestaje rosnąć, a k.promieniowa dalej rośnie;
- k.łokciowa szuka oparcia, wyważa staw łokciowy, wypycha kość do góry, głowa na zdjęciu wblokowana w bloczek k.ramiennej;
- deformacja k.promieniowej - wygina się do przodu i do środka, pies jak foka - […]

Młodzieńcze zapalenie kości długich – panostitis: Schorzenia kości okresu wzrostu.

Młodzieńcze zapalenie kości długich – panostitis: Schorzenia kości okresu wzrostu.
- nieznana przyczyna, ewentualnie z autuimmunoagresji;
- stan zapalny kości - widać obłoczkowate zacienienia wewnątrz kości – skostnienia;
- jama szpikowa powinna być pusta;
- może dojść do odczynu odokostnowego u owczarków niemieckich;
- nie ma zagrożenia, pojawia się i mija;
- leki przeciwbólowe, przeciwzapalne;
- zwierzęta kuleją 2 tygodnie do kilku […]

Krzywica: Schorzenia kości okresu wzrostu.

Krzywica: Schorzenia kości okresu wzrostu.
- identyczna z osteomalacją, tylko dotyczy organizmu w okresie wzrastania;
- występuje rzadko, głównie na skutek niedoboru wit. D.
RTG
- w okolicy chrząstek przynasadowych brak strefy wstępnego wapnienia, są one zgrubione, nierówne o postrzępionym zarysie; dobrze widoczne w dalszym odcinku k.przedramienia - w k.łokciowej - przychrząstkowa część przynasady ulega wklęśnięciu i ma kształt […]