Predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne do występowania schorzeń układu oddechowego u bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Predyspozycje anatomiczne i fizjologiczne do występowania schorzeń układu oddechowego u bydła. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

- wąska budowa krtani (szybszy przepływ powietrza),
- wąska tchawica,
- stosunkowo małe płuca o względnie małej pojemności, dużej ilości tkanki łącznej i rzadką siecią naczyń krwionośnych,
- ok. ⅓płuc jest niezbędna do utrzymania spoczynkowej aktywności oddechowej,
- występuje oskrzele dodatkowe – utrudniony ruch w kierunku płata dodatkowego, zawirowania, zastoje, pogorszenie funkcjonowania tego płata,
- wysokie zapotrzebowanie na tlen, spowodowane wysokim poziomem metabolizmu, wymaga dużej objętości minutowej płuc, co jest utrudnione przez budowę anatomiczną,
- duża ilość wdychanego powietrza, a przez to duża ilość bioaerozolu kontaktującego się z błoną śluzową układu oddechowego.

Comments are closed.