Rozważ wszystkie możliwe przyczyny istniejącego stanu. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

Rozważ wszystkie możliwe przyczyny istniejącego stanu. Profilaktyka schorzeń układu oddechowego u młodych zwierząt gospodarskich. Bronchopneumonia cieląt.

• Stado podstawowe.
- złej jakości karma,
- złe utrzymanie krów – system wolnostanowiskowy, trzymanie w jednym budynku krów zasuszonych i krów w laktacji,
- brak danych na temat czasu przeprowadzania krów cielnych do porodówki,
- brak danych na temat szczepień i odrobaczania krów cielnych,
- brak danych na temat przebiegu porodów,
- brak danych na temat remontu stada (czy występowało nasilenie schorzeń),
- brak danych dotyczących poprzedniego leczenia, badań diagnostycznych,
- brak danych o systemie pozyskiwania mleka.

• Cielęta.
- brak informacji na temat opieki okołoporodowej i odpojenia siarą po porodzie,
- brak danych o stosowanych preparatach mlekozastępczych i sposobie podawania,
- brak danych o transporcie cieląt między porodówką a cielętnikiem,
- utrzymanie grupowe w kojcach cieląt powyżej 3 tygodni, brak dobrego oddzielenia poszczególnych grup wiekowych,
- zbyt duża ilość cieląt w jednym kojcu, zbyt małe kojce (zabrudzenie zwierząt),
- złe warunki zoohigieniczne (zbyt duża wilgotność, nieprawidłowo działająca lub brak wentylacji),
- niskiej jakości siano i kiszonka,
- stres (dekornizacja, kolczykowanie, wcześniejsze odsadzenie, brak możliwości poruszania się w kojcu),
- brak szczepienia i odrobaczania,
- brak danych na temat czasu przebiegu choroby i podejrzewanej przyczyny.

• Inne.
- brak dokumentacji dotyczącej stada,
- brak informacji na temat częstotliwości sprzątania pomieszczeń dla zwierząt,
- wilgotne podłogi z cegły – technopatie.

Złe warunki utrzymania cieląt obniżają odporność, co może przyczynić się do zwiększonej podatności na infekcje wirusowe i/lub bakteryjne.

Comments are closed.