MORFOLOGIA KOMÓRKI BAKTERYJNEJ

MORFOLOGIA KOMÓRKI BAKTERYJNEJ
Cytoplazma, nukleoid, mezosomy, plazmidy, ziarnistości materiałów zapasowych, ciałka chromatoforowe, przetrwalniki, błona cytoplazmatyczna, ściana komórkowa, otoczka, fimbrie, rzęski, warstwa śluzowa. Nie wszystkie elementy muszą zawsze występować. Są formy bakterii bez ściany komórkowej – mykoplazmy, lub z ścianą szczątkową – riketsje.
CYTOPLAZMA to materiał szklisty, ciągliwy. W jej obrębie występują niekiedy wakuole z zużytymi produktami […]

ODDYCHANIE - FIZJOLOGIA BAKTERII

ODDYCHANIE - FIZJOLOGIA BAKTERII
Odłączanie elektronów i protonów (wodoru) od związku utlenionego (substratu) przez dehydrogenazy. Magazynowanie energii w ATP i rozpad substratu (akceptorem elektronów jest O2 lub inny związek chemiczny – beztlenowe). Tlenowe jest bardziej wydajne energetycznie niż beztlenowe.
Bakterie tlenowe (aeroby) uwalniają głównie energię z węglowodanów przy udziale O2  CO2 i H2O. Są […]

ODŻYWIANIE - FIZJOLOGIA BAKTERII

ODŻYWIANIE - FIZJOLOGIA BAKTERII
W komórce bakteryjnej zachodzą procesy syntezy – najpierw monomerów, a z nich polimerów. Synteza ta rozpoczyna się od określonego etapu, jakiegoś związku organicznego (np. metanol, mrówczan) lub nieorganicznego (np. CO2). Organizmy zdolne rozpocząć syntezę od związku nieorganicznego to autotrofy. Przyswajają węgiel dzięki obecności barwnika – bakteriochlorofilu (światło słoneczne jako źródło energii). Są […]

ROZMNAŻANIE I WZROST - FIZJOLOGIA BAKTERII

ROZMNAŻANIE I WZROST - FIZJOLOGIA BAKTERII
Zjawiska te zachodzą przez cały okres życia komórki. Nie jest łatwo je rozdzielić, ale są niezależne od siebie. Rozmnażają się przez podział prosty komórki. Tylko niektóre, np. nitkowate, mogą rozmnażać się przez fragmentację nitek lub przez wytwarzanie na konidioforach tworów – konidiów, a z nich formy wegetatywne (Streptomyces). Nieliczne rozmnażają […]

FIZJOLOGIA BAKTERII

FIZJOLOGIA BAKTERII
Całość procesów w organizmie żywym (metabolizm) to reakcje chemiczne, katalizowane przez odpowiednie enzymy. Jest ok.2000 enzymów. Organizm pobiera pokarm - źródło budulca i energii do tych procesów. Procaryota otrzymują energię z 3 źródeł: energii słonecznej (bakterie fotosyntezujące lub autotrofy fotosyntezujące0, zredukowanych związków mineralnych (siarka, żelazo, wodór cząsteczkowy – autotrofy chemosyntezujące lub chemoautotrofy), utleniania związków […]

BUDOWA CHEMICZNA – bakterie

BUDOWA CHEMICZNA – bakterie
Bakterie zawierają 73-85% wody. Występują (oprócz podstawowych) witaminy: tiamina, ryboflawina, kwas nikotynowy, biotyna, wit. B12. Sucha masa stanowi 14-27%: węgiel 50-64%, azot 6,8-12,2%, popiół 1,3-13,8%, białka 42-63%, wielocukry 10%, lipidy ok. 10%.
Niektóre gatunki zawierają barwniki o różnym składzie chemicznym. W białkach bakterii występuje ok. 20 L-aminokwasów, ale w niektórych peptydach są też […]

TAKSONOMIA

TAKSONOMIA
Bakterie chorobotwórcze zajmują niewielką część królestwa bakterii. Uporządkowaniem zajmuje się taksonomia drobnoustrojów – opracowuje zasady i cele klasyfikacji drobnoustrojów. Jest oparta na właściwościach morfologicznych, genetycznych, fizjologicznych, itd. Analiza tych danych pozwala na uszeregowanie w jednostkach taksonomicznych: gromada, klasa, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek. Największe znacznie ma systematyka Bergey’a. Bakterie należą do królestwa Procaryota. Nazwy są sformułowane […]

RODZINA: Neisseriaceae RODZAJ: Neisseria

RODZINA: Neisseriaceae RODZAJ: Neisseria
Do Neisseria zalicza się ziarniaki G-, do 1 m średnicy, pojedyncze lub występujące parami (przylegają do siebie spłaszczonymi bokami; diplokoki); brak ruchu i przetrwalników; mogą wytwarzać otoczki; tlenowce i względne beztlenowce; duże wymagania odżywcze (podłoża wzbogacone, np. agar z krwią, agar czekoladowy – krew podana w wyższej temperaturze, ma czekoladowy kolor); mało aktywne […]

RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZINA: Enterobacteriaceae
Pałeczki G-, fermentujące, oksydazoujemne, rosnące na prostych podłożach. Ok. 27 rodzajów pałeczek jelitowych, np.: Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Morganella, Yersinia, Hafnia.

RODZAJ: Enterobacter RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Enterobacter RODZINA: Enterobacteriaceae
Szereg gatunków: E. cloaceae, E. sakazakii, E. aerogenes, E. aglomerans, E. gergowiae. Większość wykazuje ruch, część wytwarza otoczki. Niewielkie wymagania odżywcze. Kolonie b. podobne do E. coli i Klebsiella. Wytwarza katalazę, rozkłada mannitol, MR-, nie wytwarza siarkowodoru i indolu, rozkłada acetoinę. Nie są chorobotwórcze.
Występują w ziemi, na roślinach, w wodzie, treści […]