FIZJOLOGIA BAKTERII

FIZJOLOGIA BAKTERII
Całość procesów w organizmie żywym (metabolizm) to reakcje chemiczne, katalizowane przez odpowiednie enzymy. Jest ok.2000 enzymów. Organizm pobiera pokarm - źródło budulca i energii do tych procesów. Procaryota otrzymują energię z 3 źródeł: energii słonecznej (bakterie fotosyntezujące lub autotrofy fotosyntezujące0, zredukowanych związków mineralnych (siarka, żelazo, wodór cząsteczkowy – autotrofy chemosyntezujące lub chemoautotrofy), utleniania związków biologicznych (heterotrofy, cudzożywne).

Comments are closed.