ODŻYWIANIE - FIZJOLOGIA BAKTERII

ODŻYWIANIE - FIZJOLOGIA BAKTERII
W komórce bakteryjnej zachodzą procesy syntezy – najpierw monomerów, a z nich polimerów. Synteza ta rozpoczyna się od określonego etapu, jakiegoś związku organicznego (np. metanol, mrówczan) lub nieorganicznego (np. CO2). Organizmy zdolne rozpocząć syntezę od związku nieorganicznego to autotrofy. Przyswajają węgiel dzięki obecności barwnika – bakteriochlorofilu (światło słoneczne jako źródło energii). Są to bakterie fotosyntetyczne. Druga grupa autotrofów przy przyswajaniu węgla korzysta z energii z utlenienia związków nieorganicznych (H2S, tiosiarczany, sole amonowe) – chemoautotrofy. Maja zdolność syntezowania związków złożonych. Autotrofy są wyłącznie w środowiskach naturalnych (glebie, wodach), nigdy jako pasożyty lub symbionty człowieka (zwierząt). Ważne w krążeniu S, N w biosferze. Biorą udział w procesach glebowych, etapach samooczyszczania się wód. Organizmy, które potrzebują do życia choćby jednego prostego związku organicznego, to heterotrofy. W skład pokarmu wchodzi związek organiczny wytworzony przez inny organizm – cudzożywność. Bakterie prototroficzne – wystarcza im jeden prosty związek organiczny (kwas octowy, metan, glicerol) w pokarmie; auksotroficzne – wymagają związków o bardzo skomplikowanej budowie chemicznej (aminokwasy, witaminy, białka surowicy). Prototrofy są powszechne w przyrodzie jako saprofity, powodują rozkład martwej substancji organicznej. Auksotrofy to zarazki o pasożytniczym trybie życia (też chorobotwórcze).

Comments are closed.