RODZAJ: Serratia RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Serratia RODZINA: Enterobacteriaceae
Nie różni się kształtem od innych; rośnie obficie na podłożach zwykłych. S. marcescens (pałeczka krwawa; bo niektóre szczepy wytwarzają prodigiozynę – czerwony barwnik – cecha właściwa szczepowa!). Rosną w 21-45, fermentują glukozę, redukują azotany, oksydazoujemne.
Występują w ziemi, wodzie, produktach żywnościowych, w warunkach szpitalnych (wyizolowano z aspiratorów, źle wyjałowionych płynów), w drogach […]

RODZAJ: Klebsiella RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Klebsiella RODZINA: Enterobacteriaceae
Wielkość zależy od gatunku; mogą tworzyć pary lub krótkie łańcuszki; czasem przypominają pneumokoki. Tworzą wyraźne otoczki, widoczne nawet w barwieniu Gramma. Rosną dobrze i obficie na zwykłych podłożach: gładkie, szaro-białe kolonie śluzowe; na McConkey’a mogą rozkładać laktozę (intensywnie różowe).
Szeroko rozpowszechnione w przyrodzie; prawidłowa flora przewodu pokarmowego; też skóra, górne drogi […]

RODZAJ: Yersinia RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Yersinia RODZINA: Enterobacteriaceae
Nazwa od Yersina, który w 1881r. opisał jako pierwszy pałeczki dżumy w Hongkongu. Jest 10 gatunków.
• Y. pestis (pałeczka dżumy)
Duża chorobotwórczość, gł. dla człowieka, małpy i gryzoni. U człowieka przybiera postać gruczołową, płucną lub posocznicową. Droga zakażenia: kropelkowa i pchły. Czas wylęgania: kilka godzin do kilku dni. Przebieg gwałtowny, wysoka śmiertelność w […]

RODZAJ: Salmonella RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Salmonella RODZINA: Enterobacteriaceae
Zmiana nomenklatury: rodzaj Salmonella obejmuje gatunek Salmonella, a drugi człon oznacza serotyp. Są dwa gatunki: S. enterica i S. bongori. Szczepy do nich należące produkują siarkowodór, rozkładają mannitol, mają dekarboksylazę ornityny i lizyny. Ureaza i acetoina – ujemne. Wykazują ruch. S. enterica ma 6 podgatunków:
• ssp. enterica
• ssp. arizonae
• ssp. salamae
• ssp. diarizonae
• ssp. houtenae
• ssp. indica
Różnicowanie […]

RODZAJ: Francisella RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Francisella RODZINA: Enterobacteriaceae
G- pałeczki; dwa gatunki;
• F. novocida – izolowany ze zmian podobnych do tularemii, ale od gryzoni; też z wody;
• F. tularensis – chorobotwórczy dla człowieka, zwierząt; wywołuje tularemię. Wykryty w 1912r. u gryzoni, a u człowieka w 1922r. przez Francisa.
Jest chorobotwórczy głównie dla gryzoni (dzikie króliki, zające, myszy, szczury, wiewiórki, chomiki, też […]

RODZAJ: Francisella RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Francisella RODZINA: Enterobacteriaceae
G- pałeczki; dwa gatunki;
• F. novocida – izolowany ze zmian podobnych do tularemii, ale od gryzoni; też z wody;
• F. tularensis – chorobotwórczy dla człowieka, zwierząt; wywołuje tularemię. Wykryty w 1912r. u gryzoni, a u człowieka w 1922r. przez Francisa.
Jest chorobotwórczy głównie dla gryzoni (dzikie króliki, zające, myszy, szczury, wiewiórki, chomiki, też […]

RODZAJ: Bordatella RODZINA: Enterobacteriaceae

RODZAJ: Bordatella RODZINA: Enterobacteriaceae
Pałeczki G-; mogą być urzęsione; nazwa od nazwiska Bordetta (w 1906r. odkrył zarazki krztuśca). Drobne pałeczki, zbliżone do ziarniaków; nie wytwarzają przetrwalników. Hemoliza. Podłoża wzbogacone.
• B. pertusis – pałeczka krztuśca, koklusz; nieruchoma; objawy napadowego kaszlu, krztuszenia się, bo toksyny działają na ośrodek kaszlu. Choroba wieku dziecięcego; szczepionki u ludzi;
• B. parapertusis – bardziej […]

RODZINA: Vibrionaceae RODZAJ: Vibrio (przecinkowce)

RODZINA: Vibrionaceae RODZAJ: Vibrio (przecinkowce)
• V. cholerae – zakrzywiona pałeczka; w preparacie w formie smugi, „ławicy ryb”; wykazuje ruch; warunki tlenowe; środowisko zasadowe; szybko się rozmnażają. U człowieka wywołuje cholerę (endemicznie w Azji, Indiach). Rezerwuar: chorzy, nosiciele, rekonwalescenci. Zarażenia na drodze pokarmowej (woda, pokarmy); mogą być epidemie. Występowanie przy złych warunkach higienicznych. Główny objaw – biegunka, […]

RODZINA: Vibrionaceae RODZAJ: Aeromonas

RODZINA: Vibrionaceae RODZAJ: Aeromonas
G- pałeczki, krótkie, o zaokrąglonych biegunach; nitki lub podobne do ziarniaków; w preparacie występują pojedynczo, w parach lub krótkich łańcuszkach. Większość wykazuje ruch i ma rzęski. Względne beztlenowce. Skromne wymagania odżywcze. Wytwarzają katalazę, oksydazę. Rosną w zależności od gatunku od 20 do 30ºC, pH = 5,4 - 9. Bardzo rozpowszechnione w […]

RODZINA: Vibrionaceae RODZAJ: Actinobacillus

RODZINA: Vibrionaceae RODZAJ: Actinobacillus
G-, bez zarodników, nieurzęsione pałeczki; wykazują czasem polimorfizm tworząc nici; tlenowce lub bezwzględnie beztlenowe, najlepiej w warunkach mikroaerofilnych. Kolonie maja tendencje do wrastania w głąb podłoża.
• A. lignirisii (????)
Chorobotwórczy dla owiec, bydła, czasem człowieka; u koni i psów rzadko. Schorzenia podobne do promienicy; zmiany ziarninkowate w górnych częściach układu pokarmowego („drewniany język” […]