RODZINA: Neisseriaceae RODZAJ: Neisseria

RODZINA: Neisseriaceae RODZAJ: Neisseria

Do Neisseria zalicza się ziarniaki G-, do 1 m średnicy, pojedyncze lub występujące parami (przylegają do siebie spłaszczonymi bokami; diplokoki); brak ruchu i przetrwalników; mogą wytwarzać otoczki; tlenowce i względne beztlenowce; duże wymagania odżywcze (podłoża wzbogacone, np. agar z krwią, agar czekoladowy – krew podana w wyższej temperaturze, ma czekoladowy kolor); mało aktywne biochemicznie: oksydaza cytochromowa, katalaza. Najważniejsze gatunki:
• N. gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki), wykryta w 1879r.) – choroba weneryczna, znana od starożytności, b. rozpowszechniona. Profilaktyka – brak swoistej; przebycie nie chroni przed ponownym zakażeniem. Rozprzestrzenianiu zapobiega wczesne rozpoznanie i leczenie.
• N. meningitidis – wywołuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gł. u dzieci. Może przebiegać w różnych postaciach, też z zejściem śmiertelnym. Przenosi się droga kropelkową.
U zwierząt może się pojawiać jako bakteria niepatogenna na błonach śluzowych np. N. canis (w krtani u psów, kotów, czasem przenoszona na ludzi). Chorobotwórcza dla gąsiorów – schorzenia prącia, obniżenie % zapłodnionych jaj.

Comments are closed.