Zakażenie bakteriami beztlenowymi, gnilnymi (infectio putriola).

Zakażenie bakteriami beztlenowymi, gnilnymi (infectio putriola).
Powstaje w wyniku wniknięcia bakterii beztlenowych do rany wraz z ciałem obcym lub w wyniku perforacji jelit. Pojawia się wówczas surowiczo-krwotoczny, później gazowy, cuchnący wysięk – posoka (ichor). Tkanki (zwłaszcza mięśnie) ulegają rozkładowi pod wpływem toksyn bakteryjnych. Wydziela się amoniak i siarkowodór, co powoduje zatrucie CUN. Przy zgorzeli gazowej brak […]

• Wstrząśnienie.

• Wstrząśnienie.
Występuje po zadziałaniu bodźca na dużej powierzchni. Brak jest uszkodzenia anatomicznego. Występują zaburzenia neurologiczne (dotyczy głównie mózgu i rdzenia).
Przyczyny – wybuch, wypadek, uderzenie tępym narzędziem.

Czyrak (furunculus).

Czyrak (furunculus).
Ograniczone, ostre zapalenie mieszka włosowego i jego gruczołu łojowego.
Przyczyna – drażnienie mechaniczne owłosionej skóry, gronkowiec, usposabia obniżona odporność. Kłąb, pośladki – częsta lokalizacja. Jest to twarda bolesna wyniosłość, na szczycie znajduje się klinowaty czop ropy.
Leczenie – maść ichtiolowa, tranowa, Vagothyl, ciepłe okłady, nacięcie na krzyż, szczepionki swoiste (autohemoterapia), szczepionki nieswoiste (Delbeta, Panodina).

Ropowica (phlegomona).

Ropowica (phlegomona).
Ropne, rozlane zapalenie podskórza, tkanki łącznej, przestrzeni międzymięśniowej wskutek skaleczeń, zadrapań (częste u kotów).
Zanokcica (panaritium) – ropowica palców, korony, szpary międzyracicowej – zapalenie tkanki łącznej. Objawy: rozlany, gorący, bolesny obrzęk, otoczony ciastowatą opuchliną okolicy, gorączka, leukocytoza.
Talpa koni – ropień okolicy potylicznej.
Etiologia – Streptococcus, Staphylococcus.
Leczenie – okłady rozgrzewające, antybiotykoterapia, nacięcie dające ujście wydzielinie. Zejście przez […]

Ropniak (empyema).

Ropniak (empyema).
Ropa gromadzi się w naturalnych przestrzeniach, tj. zatoki szczękowe, worki powietrzne, stawy. Powstaje w wyniku procesu ropnego błon surowiczych, śluzowych.

Ropień (abscessus).

Ropień (abscessus).
Jest to nagromadzenie ropy w tkankach spowodowane ich rozpadem.
Fazy tworzenia ropnia:
- rozpad enzymatyczny i fagocytarny tkanki,
- budowa wału ochronnego (demarkacyjnego) z ziarniny,
- produkcja ropy (w jej skład wchodzą ciałka ropne i rozpadłe tkanki).
Geneza ropnia:
- zakażona rana z brakiem możliwości odpływu wysięku,
- zakażenia hematogenne (węzły chłonne, nagnioty, krwiak, torbiel, ciało obce, brudne iniekcje).
Wygląd ropy:
- konie […]

Przetoka (fistula).

Przetoka (fistula).
Jest to wąski kanał łączący narząd lub tkankę z powierzchnią skóry, wyścielony ziarniną (przetoki nabyte) lub nabłonkiem (przetoki wrodzone), o różnym przebiegu:
- przetoka zewnętrzna – otwiera się na skórze (od kości, trzewi, jamy opłucnowej),
- przetoka wewnętrzna – łączy dwa ciała jamiste (przestrzeń oskrzeli – jama opłucnej; przestrzeń odbytnicy – pochwa) i otwiera się w […]

Wrzód (ulcus).

Wrzód (ulcus).
Jest to ubytek skóry, błony śluzowej trudno gojący się. Cechuje go przewlekły przebieg, występowanie na ograniczonym obszarze i stały rozpad ziarniny.
Przyczyny (podział patogenetyczny):
- uraz, ucisk (siodło, uprząż),
- zastój krwi (żylaki),
- swoiste zapalenia (piasecznica, promienica, gruźlica),
- rozpad guzów nowotworowych,
- porażenia nerwów,
- przy wrzodzie Rustelholza u bydła; jest to wrzód podeszwy, obejmujący zwłaszcza III palec tylni […]

Odleżyny (decubitus).

Odleżyny (decubitus).
Ognisko martwicze skóry i innych tkanek.
Przyczyny:
- ciągłe leżenie na twardym, mokrym podłożu,
- niewydolność narządu ruchu (porażenia nerwów, wady postawy, wrosły róg),
- ucisk opatrunku gipsowego (np. planum cutaneum tibiae).
Umiejscowienie: guz piętowy, guz łokciowy, guz biodrowy, łuk oczodołowy, grzebień twarzowy.
Odleżyny często ulegają zakażeniom; zapobieganie polega na skrupulatnym zachowaniu czystości, stosowaniu okładów ze spirytusu usprawniających krążenie.
Leczenie odleżyn […]

Martwica (necrosis).

Martwica (necrosis).
Utrata żywotności tkanek lub narządów spowodowana utratą krążenia. Martwica zakażona to zgorzel (gangrena). Czas wystąpienia uszkodzenia zależy od rodzaju tkanki: w CUN martwica wystąpi 5 minut po ustaniu krążenia, w skórze, mięśniach po 1-2 godzinach, w kościach, chrząstkach, ścięgnach po 3-5 godzinach.
Przyczyny:
- uraz (zmiażdżenie, stłuczenie),
- uszkodzenie (skurcz naczyń, oparzenia, tiopental podany nadoponowo, wodzian chloralu […]