Specyfika leczenia operacyjnego niedrożności przewodu pokarmowego u koni.

Specyfika leczenia operacyjnego niedrożności przewodu pokarmowego u koni.
- trudności w diagnostyce,
- często zły stan kliniczny (wstrząs),
- specyfika budowy anatomicznej przewodu pokarmowego,
- ograniczony czas zabiegu (narkoza 2-3h),
- specyfika opieki pooperacyjnej.

Jelito cienkie – niedrożność na całym odcinku poza dwunastnicą (konia).
Jelito ślepe - podejście pod okrężnicę, zamienia się z nią miejscem.
Okrężnica wstępująca – flexura pelvina, lewe pokłady, flexura diaphragmatica – skręt, repozycja w jamie brzusznej.
⅓ jelit cienkich można usunąć, jelit grubych tyle, ile się da wydostać z j. brzusznej.
Połączenie jelita cienkiego ze ślepym (jejunocecostomia) – gdy martwica jelita czczego i biodrowego. U psa koniec do końca.

Comments are closed.