HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA
Zwierzę podlega ochronie prawnej:
- pobudki humanitarne (lekarz wet., jako kierunek profilaktyczno-leczniczy);
- ochrona w sensie sanitarnym zwierząt gospodarskich (lekarz wet., gł. jako kontrola sanitarna).
Chroni się zwierze i człowieka, przez zapewnienie mu zdrowej, bezpiecznej żywności.
Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa jako kierunek jest od połowy XIX w.
Zadania lekarza weterynarii oparte są o podstawy prawne:
- […]

LEKI PRZECIWGRZYBICZE

LEKI PRZECIWGRZYBICZE
Występowaniu grzybic sprzyjają:
- niektóre choroby: cukrzyca, choroby nowotworowe, defekty immunologiczne,
- stosowanie niektórych leków: antybiotyków o szerokim spektrum działania, leków cytotoksycznych, immunosupresyjnych i glikokortykosterydów,
- nieprzestrzeganie zasad higieny, nieprawidłowa dieta (niedobór białka)
Podział grzybic:
- powierzchniowe,
- uogólnione,
Podział grzybów chorobotwórczych:
1. Dermatophyta (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton – wywołują grzybice skóry, paznokci, pazurów, włosów i wytworów rogowych).
2. Drożdżaki (Candida, Cryptoccocus) wywołują:
- blednicę: kandydiozę błon śluzowych, skóry, narządów wewnętrznych, posocznicę,
- kryptokokozę: płuc […]

Leki działające przeciw Retrovirus

Leki działające przeciw Retrovirus
1. ZYDOWUDYNA
- jest analogiem tymidyny, po wniknięciu do komórki ulega fosforylacji przy udziale kinazy tymidynowej do trifosforanu zydowudyny, który hamuje konkurencyjnie odwrotną transkryptazę wirusa,
- oporność rozwija się na skutek punktowych mutacji w koloniach wirusa,
- wrażliwe są: HIV i T-limfotropowy wirus białaczki,
- zmniejszając replikację wirusów zwiększa przejściowo również liczbę limfocytów T indukująco –wspomagających, efektem działania jest wydłużenie […]

PODZIAŁ 4-CHINOLANÓW

PODZIAŁ 4-CHINOLANÓW
I i II generacja
• Kwas nalidyksowy
• Kwas oksolinowy […]

FARMAKOLOGIA - podstawy

FARMAKOLOGIA - podstawy
FARMAKOLOGIA – nauka o lekach i ich działaniu na organizm (jeżeli lek działa szkodliwie, czyli toksycznie zajmuje się nim toksykologia).
LEK – substancja chemiczna, która reaguje z żywym organizmem, zmieniając jego czynności tak, że zmiany te mogą być wykorzystywane do zapobiegania chorobom lub do ich leczenia (może to być substancja syntetyczna, mineralna lub pochodząca […]

Leki Przeciw nicieniom

Leki Przeciw nicieniom
Nitroskanat (LOPATOL, CANWERM):
- do zwalczania nicieni i tasiemców u Ca (E. granulosus),
- nie nadaje się do stosowania u Fe,
- u Ca dobry współczynnik leczniczy 40, bezpieczni w stosowaniu u suk karmioncych, w ciąży i u szczeniąt,
- niepożądanym efektem są wymioty (20%), częściej występują przy wypełnionym żoładku, przy pustym lek jest szybko wypasażowany z p.pok. i działa słabiej,
- do […]

Leki przeciwko motylicy wątrobowej (Antitrematoda)

Leki przeciwko motylicy wątrobowej (Antitrematoda)
Działające na przywry młodociane i dojrzałe
SALINICYLANIDY:
- jonofory protonowe,
- rozkojarzają tlenową fosforylację, syntezę ATP u pasożyta,
- dobrze wchłania się z p.pok. i miejsca iniekcji,
- bardzo silnie (99%) i długotrwale wiąże się z albuminami krwi,
- długo pozostają w organizmie t1/2 = 5-15 dni u Ov,
- wydalają się z żółcią i mlekiem,
- długie okresy karencji,
- nie stosuje się w okresie laktacji u […]

Leki przeciwko motylicy wątrobowej (Antitrematoda)

Leki przeciwko motylicy wątrobowej (Antitrematoda)
Działające na przywry dojrzałe
Klorsulon (sulfonamid):
- działa przede wszystkim na dojrzałe formy, słabiej na 6-8 tyg., p.o. i s.c. działa lepiej,
- wchłania się, wiąże się z białkami krwi, a w 25% z erytrocytami,
- zaburza metabolizm glukozy – hamuje fosfogliceromutazę i fosfoglicerokinazę,
- bezpieczny w użyciu, współczynnik leczniczy 25,
- stosowany jako pojedynczy lek przeciw motylicy,
- w Polsce dostępny w preparacie […]

Leki stosowane w tasiemczycach:

Leki stosowane w tasiemczycach:
Epsiprantel:
- nowy, skuteczny związek podobny do prazikwantelu,
- działa bardzo skutecznie na Ca, Fe, Ov i Eq,
- działa mniej skutecznie na przywry zwłaszcza Schistosoma,
- bardzo bezpieczny, dawki 90 razy wyższe od leczniczych u Ca nie dziła toksycznie,
- stosowany u Ca i Fe p.o., w Polsce nie ma dotychczas zarejestrowanego preparatu (CESTEX)
Dichlorofen:
- służy do zwalczania tasiemców Dipylidium i Taenia […]

Leki przeciwdrgawkowe (antyconvulsiva s. Antyepileptica)

Leki przeciwdrgawkowe (antyconvulsiva s. Antyepileptica)
Napady drgawkowe pochodzenia ośrodkowego są to zespoły zaburzeń w mózgu o podłożu wtórnych zmian morfologicznych i metabolicznych manifestujących się:
- nienormalnymiskurczami mięśni szkieletowych lub ruchami ciała,
- utrata lub zaburzenie świadomości,
- nienormalne zachowanie,
- mimowolne oddawanie moczu i kału.
Klasyfikacja napadów drgawkowych:
- pierwotne (pochodzenia genetycznego),
- wtórne (wywołane przez: uraz czazki, zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej,
[…]