FARMAKOLOGIA - podstawy

FARMAKOLOGIA - podstawy

FARMAKOLOGIA – nauka o lekach i ich działaniu na organizm (jeżeli lek działa szkodliwie, czyli toksycznie zajmuje się nim toksykologia).

LEK – substancja chemiczna, która reaguje z żywym organizmem, zmieniając jego czynności tak, że zmiany te mogą być wykorzystywane do zapobiegania chorobom lub do ich leczenia (może to być substancja syntetyczna, mineralna lub pochodząca z żywych organizmów).

FARMAKOLOGIA OGÓLNA – nauka o ogólnych prawach rządzących działaniem leków i zasad ich leczniczego stosowania.

FARMAKOLOGIA SZCZEGÓŁOWA – nauka o właściwościach, działaniu i zastosowaniu leków.
• Farmakodynamika – nauka o biologicznym działaniu leków i ich mechanizmie działania.
• Farmakokinetyka – nauka o losach leku w ustroju czyli procesach wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Farmakokinetyka zajmuje się matematyczną oceną ilościową procesów kinetycznych, jakim lek podlega w organizmie.
• Farmakoterapia – nauka o zastosowaniu leczniczym (wskazaniach), przeciwwskazaniach oraz dawkowaniu leków.

LEK ORGINALNY – to lek, który został przez określonego wytwórcę po raz pierwszy na świecie wprowadzony do lecznictwa weterynaryjnego na podstawie udokumentowanych badań stwierdzających:
- jakość,
- skuteczność działania leczniczego,
- bezpieczeństwo stosowania.
EMEA – agencja UE z siedzibą w Londynie, która ocenia leki i dopuszcza je na
rynek i do powszechnego stosowania (jej jednostką podległą jest
CVMP – komisja weterynaryjna).

LEK ODTWÓRCZY (generic) – jest odwzorowaniem leku oryginalnego, wytworzonego po wygaśnięciu uwarunkowań prawnych przez innego producenta niż leku oryginalnego. Lek odtwórczy zawiera takie same dawki substancji czynnych, w tych postaciach farmaceutycznych jak zarejestrowany wcześniej lek referencyjny.

CHEMIOTERAPEUTYKI – grupa leków do zwalczania mikroorganizmów.
Należą do nich:
1. Sulfonamidy
2. Nitrofurany
3. Nitroimidazole
4. Chinolany (gł. znaczenie mają fluorochinolany)
5. Antybiotyki
Związki od 1. do 4. są związkami syntetycznymi, tylko antybiotyki są pochodzenia naturalnego.

Comments are closed.