Leki przeciwcukrzycowe (Antidiabetica)

Leki przeciwcukrzycowe (Antidiabetica)
Insuliny krótkodziałające – krystaliczne obojętne; tylko te możemy podać dożylnie!
i.v. – 2-4h
s.c. – do 8h
• Insulinum solutio neutralis – kiedy chcemy, żeby szybko zadziałała;
• Insulinum masirapid – szybko.

Insuliny o średnio długim okresie działania (lente, semilente).
s.c. – 6-12h
Działają nawet 18-26h – stosuje się zwykle raz dziennie.
• Insuliny izofanowe
• Insuliny cynkowe – CANISULIN
• Insuliny dwufazowe – krystalizuje krótko i w średnim stopniu; zwykle 2x dziennie

Insuliny o długim okresie działania (ultralente).
s.c. – zaczyna działać po 4-6h, max działanie 14-24h, działają 32-36h.
• Insulina protaminowo-cynkowa (cynkowa w zawiesinie, krystaliczna)
Gł. u kotów w przewlekłej terapii.

Doustne leki przeciwcukrzycowe:
Pochodne sulfamylomocznika:
1. chlorpropemid
2. tolbutamid
3. glibenklamid
4. glipizyd
Mechanizm działania:
1. Pobudzają komórki β wysp trzustkowych do wydzielania insuliny (wyspy muszą jeszcze funkcjonować). Łączą się ze swoistym receptorem, zamykają kanał potasowy → depolaryzacja błony; mechanizm trzustkowy;
2. Zwiększenie zawartości glikogenu w wątrobie i potencjalnego działania insuliny przez zwiększenie liczby i powinowactwa receptorów insulinowych w tkankach; mechanizm pozatrzustkowy.
Pochodne biguamidu:
1. metformina
Mechanizm działania:
1. hamowanie jelitowego wchłaniania glukozy
2. hamowanie wątrobowego wytwarzania glukozy
3. zwiększenie zużycia glukozy wskutek potencjalnego działania insuliny

Comments are closed.