LEKI PRZECIWGRZYBICZE

LEKI PRZECIWGRZYBICZE

Występowaniu grzybic sprzyjają:
- niektóre choroby: cukrzyca, choroby nowotworowe, defekty immunologiczne,
- stosowanie niektórych leków: antybiotyków o szerokim spektrum działania, leków cytotoksycznych, immunosupresyjnych i glikokortykosterydów,
- nieprzestrzeganie zasad higieny, nieprawidłowa dieta (niedobór białka)

Podział grzybic:
- powierzchniowe,
- uogólnione,

Podział grzybów chorobotwórczych:
1. Dermatophyta (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton – wywołują grzybice skóry, paznokci, pazurów, włosów i wytworów rogowych).
2. Drożdżaki (Candida, Cryptoccocus) wywołują:
- blednicę: kandydiozę błon śluzowych, skóry, narządów wewnętrznych, posocznicę,
- kryptokokozę: płuc i CUN
3.Pleśniaki (Aspergillus, Penicillium) wywołują:
- kropidlakowice: płuc, narządu słuchu i zatok,
- pędzlakowicę płuc.

Comments are closed.