Leki przeciwko motylicy wątrobowej (Antitrematoda)

Leki przeciwko motylicy wątrobowej (Antitrematoda)

Działające na przywry młodociane i dojrzałe

SALINICYLANIDY:
- jonofory protonowe,
- rozkojarzają tlenową fosforylację, syntezę ATP u pasożyta,
- dobrze wchłania się z p.pok. i miejsca iniekcji,
- bardzo silnie (99%) i długotrwale wiąże się z albuminami krwi,
- długo pozostają w organizmie t1/2 = 5-15 dni u Ov,
- wydalają się z żółcią i mlekiem,
- długie okresy karencji,
- nie stosuje się w okresie laktacji u Bo i Ov,
- w większych dawkach mogą rozkojarzać tlenową fosforylację u żywiciela co prowadzi do hipotermii i hyperwentylacji
Rafoksanid:
- u Bo i Ov p.o. lub s.c.,
- jest jonoforem protonowym,
- dość bezpieczny, współczynnik leczniczy 6,
- może być łączony z tiabendazolem.
Klozantel (FLUKIVER):
- działa na przywry, obleńce odżywiające się krwią i inne pasożyty np. Haemonchus, działa na larwy gza końskiego i owczego, niektóre kleszcze, a po podaiu p.o. na dojrzałe tasiemce,
- u Bo i ov podawany p.o. lub s.c.,
- wchłania się i jest długo we krwi t1/2= 15 dni,
- jonofor protonowy,
- współczynnik leczniczy 6,
Triklbendazol (bendoimidazol, FASINEX):
- działa na motylicę, nie działa na motyliczkę i obleńce,
- p.o. lub s.c. u Bo, może być stosowany u Eq,
- bezpieczny, współczynnik leczniczy 20.
Bromfenofos (związek fosfoorganiczny, ACEDIST):
- p.o. i s.c. u Bo i Ov,
- szybko usówany, krótkie karencje.
Nitroksynil (jonofor protonowy, TRODAX):
- działa silnie na dojrzałe, słabiej na młodociane zwłaszcza po podaniu parenteralnym s.c. u Bo i Ov,
- u Ru tylko parenteralnie,
- działa również na larwy gza owczego, obleńce odżywiające się krwią, u bażantów działa dobrze na Syngamus (133-144 ppm w wodzie),
- współczynnik leczniczy 4.

Comments are closed.