Leki stosowane w stanach alergicznych i zapalnych (obturacyjnych) dróg oddechowych

Leki stosowane w stanach alergicznych i zapalnych (obturacyjnych) dróg oddechowych
1. Antyhistaminica
2. Kromoglikan disodowy
3. NSAID (niektóre: fluniksyna, ketoprofen)
4. Glikokortykoidy wprowadzane wziewnie
5. Antagoniści receptorów leukotrienowych

Glikokortykoidy stosowane wziewnie w astmie oskrzelowej:
• Beklametazon
• Budezonid
• Flutikazon
Działanie lokalne, ogólne słabsze i krótkotrwałe; szybko metabolizowane w wątrobie.
Antagoniści receptorów leukotrienowych (cysteinowych LTC4, LTD4)
• Zafirlukast (Accolate) – u kotów w profilaktyce astmy w kombinacji z innymi lekami; per os, 1-2mg/kg, 1-2 razy dziennie. U psów zwykle dawki niższe 0,1-0,2mg.
• Montelukast

ASTMA:
- faza wczesna → histamina → skurcz naczyń → zwiększenie przepuszczalności;
- faza opóźniona → tu powstają LTC i LTD i tu działają antagoniści, dlatego łączy się je z innymi lekami.

Comments are closed.