Cnoty etyczne. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności

Cnoty etyczne. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności
Arystoteles wyróżnił następujące cnoty etyczne:
andreia - męstwo
sophrosyne - umiarkowanie
eleutherides - szczodrość
megaloprepeia - wspaniałomyślność
megalopsychia - wielkoduszność, duma
philothymia - ambicja
praotes - cierpliwość
eletheia - prawdomówność
eutrapelia - takt, grzeczność
dikaiosyne - sprawiedliwość
philia - przyjaźń
Spośród wymienionych na szczególną uwagę zasługują: megalopsychia […]

Cnoty dianoetyczne. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności

Cnoty dianoetyczne. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności
Dzielą się na takie, które przynależą rozumowi teoretycznemu i na takie, które przynależą rozumowi praktycznemu człowieka. Cnoty różnią się tym, co konieczne i tym, co przygodne. Rozum teoretyczny zajmuje się tym, co konieczne. Jeżeli jest jemu przyporządkowany duch, wiedza i mądrość, to wtedy mówimy o dobrze […]

Koncepcja państwa. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności

Koncepcja państwa. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności
Arystoteles rozważał w tym miejscu polis jako miejsce realizacji ludzkiego szczęścia. Polityka Arystotelesa, jako dyscyplina rozważań o działaniu jednostek, była połączeniem jego osobistych doświadczeń oraz polityki realnej. Po śmierci Platona udał się do Assos (Azja Mniejsza), gdzie chciał przy tamtejszej tyranii urzeczywistnić swoją koncepcję. Nie trwało […]

Koncepcja wychowania. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności

Koncepcja wychowania. Arystoteles (384-322 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności
Wychowanie człowieka winno się zacząć jeszcze przed jego narodzeniem. Powinny być przestrzegane przez ludzi zasady eugeniki, kontroli urodzeń; dzieci kalekie winny być, podobnie jak w Sparcie, porzucane. Dzieci muszą być pod stałą kontrolą. Siedmioletnie dziecko powinno pójść do szkoły, gdzie zacznie się je uczyć pisać […]

Dobro i dusza. Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Dobro i dusza. Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
Czasami uważa się jakoby Platon ulegał poglądowi Heraklita, że wszystkie rzeczy zmysłowe są złudzeniem. Stałe jest tylko to, co nie ma związku ze światem zmysłowo postrzeganym. Ale Platon nawiązywał przede wszystkim do sokratejskiego sposobu rozumienia kwestii moralnych, czyli do wykrycia tego, co ogólne w rzeczach, […]

Czym jest cnota? Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Czym jest cnota? Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
Aby to wiedzieć muszę postrzec duchowo ideę cnoty. Jest ona czymś ogólnym, w czym można znaleźć wszystkie cnotliwe rzeczy, bo mają one jedną formę - ideę cnoty. Jako przedmiot definicji idea wymyka się obszarowi tego, co zmienne. Definicja podaje, czym coś jest, a to […]

Sposoby poznania: Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Sposoby poznania: Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
- episteme - wiedza pewna, absolutna, dotycząca świata idei, poznawana przez dyskurs,
- doksa - wiedza o świecie zmysłowym, oraz
- mythos - wiedza dotycząca tego, co będzie po śmierci.
Episteme obejmuje świat bytów matematycznych i idealnych przedmiotów. Różnią się one w poznaniu. Wiedza matematyczna wychodzi […]

Życie duszy Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Życie duszy Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
(na podstawie Uczty). Dusze przygotowane potrafią prowadzić i karmić się oglądaniem idei w świecie ponadzmysłowym. Ale zdarza się, że niektórym duszom nie uda się zajrzeć w świat idei. Wiele z tych dusz w ogóle nie widziało idei. Dusze stosownie do oglądanych idei, po spadnięciu na ziemię, […]

Nieśmiertelność duszy. Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Nieśmiertelność duszy. Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
Nie da się a posteriori zdefiniować cnoty. Potrzeba apriorycznego poznania tego, co ogólne. Ludzie dochodzą do wiedzy o cnocie nie na podstawie indukcji, ale tego, co jest w nich, tego, co znają sami z siebie. Z tego względu uczenie się jest, zdaniem Platona, anamnesis - przypominaniem […]

Politeia (czyli o cnotach) Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.

Politeia (czyli o cnotach) Platon (427-347 przed Chr.) Koncepcje etyki w starożytności.
. Świat idei można poznać tylko przez cnoty kardynalne (cardo - zawias): sprawiedliwość, mądrość, umiarkowanie i męstwo. O nich pisze Platon w Państwie, Rzeczpospolitej i w Prawach. Mówi o relacji dusza - państwo. Dlatego Państwo nie jest traktatem o polityce, lecz o duszy. Dusza […]