- biurokracja – najczystsza forma grup drugorzędnych, organizacja na szeroką skalę;

- biurokracja – najczystsza forma grup drugorzędnych, organizacja na szeroką skalę;
* jej struktura jest formalna i ściśle określona;
* jej analiza musi być wolna od uprzedzeń
* Max Weber – idealny typ biurokracji:
^ podział pracy posunięty do maksimum
^ jasna hierarchia autorytetu
^ dobrze wypracowany zbiór norm i przepisów
^ bezosobowość w działaniu organizacji
^ zatrudnienie wyłącznie na zasadzie kwalifikacji
^ istnieje możliwość kariery
* częścią biurokracji jest jej autorytet;
* władza jest to możliwość wpływania na zachowanie się innych w dany sposób nawet wbrew ich woli;
* przepływ informacji jest ważną cechą biurokracji
* faktory mające wpływ na wzrost biurokracji:
^ powstanie wielkich politycznych i ekonomicznych organizacji
^ jej efektywność przewyższająca każdy inny typ organizacji
^ ewentualne walory w danym społeczeństwie
^ adaptacja monetarnej ekonomii
^ napięcia wewnątrz organizacji i groźba rozpadu
^ odejście od tradycyjnej organizacji społeczeństwa;

Comments are closed.