- definicja grup na dużą skalę:

- definicja grup na dużą skalę:
* drugorzędne grupy – wielu członków, formalna struktura, nie ma w nich miejsca na spontaniczność; nieosobowy stosunek ich członków
* formalne organizacje – grupy, które posiadają sztywną strukturę
* złożone organizacje – zaawansowany podział pracy w nich
* grupy na dużą skalę – kładą akcent na rozmiar samej grupy
* zrzeszenia – ściśle określone cele;
* grupy drugorzędne odznaczają się ponadto:
^ segmentarycznymi stosunkami – jednostki współdziałają z innymi tylko częścią swojej osobowości
^ interakcja ma charakter utylitarny
^ mają określony cel
^ przyjemność i zadowolenie jednostki nie mają znaczenia
^ członkowie są łatwo wymienialni;
^ rozróżnienie między członkami grupy dokonuje się na bazie statusu niż na bazie osobowości
* podstawowe i formalne nie nakładają się na siebie;

Comments are closed.