Ogólna charakterystyka koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (SGR) SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

Ogólna charakterystyka koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (SGR) SPOŁECZNA GO-SPODARKA RYNKOWA
SGR = GR (racjonalność, efektywność, dynamika) + S (rozbudowany system zabezpieczeń społ. i środków zmniejszających rażące dysproporcje.Jest to GR, ale – starannie uporządkowana;Jest to wolny rynek, ale w połączeniu z ustawodawstwem społ., ubezpieczeniami społ., osiągnięciami so-cjalnymi w z-dach pracy, partnerstwem między przedsiębiorcami i prac. w zarządzaniu z-dem, udziałem prac. we własności, ruchem human relations. Jest to „społecznie oswojony kapitalizm” (J. Schumpeter).

Comments are closed.