- istota socjologii:

- istota socjologii:
1. jest nauką społeczną, nie naturalną (fizyczną)
2. jest nauką kategoralną, nie normatywną
3. jest nauką dla nauki, nie nauką stosowaną
4. bazuje na indukcji i uogólnieniach
5. jej celem jest zdobycie wiedzy
- 3 elementy naukowej metody socjologii:
1. pojęcia - są punktem wyjścia; uogólnienie odnośnie ludzkiego współoddziaływania dotyczące całej grupy ludzi, przedmiotów, które mają coś […]

Różyca

Różyca
Ciężka choroba, o typowym – ostrym przebiegu, czasami przewlekłym. Obserwuje się zasinienia, zaczerwienienia na skórze. Bywają też zapalenia stawów (kulawizna, obrzmienia stawów). Przy przebiegu podostrym – plamy o romboidalnym kształcie (różyca pokrzywkowa). Przy przebiegu przewlekłym – zapalenie wsierdzia, martwica skóry, także przewlekłe zapalenia stawów.
Choroba może przenosić się na człowieka – lokalne, bolesne zapalenia skóry z […]

Pomór świń

Pomór świń
Duża śmiertelność, liczne zachorowania w każdym wieku, krwotoczność, nawet wylewy, często zasinienia na skórze (uszy, ogon). AP- wybroczyny na nagłośni, nerkach, zawały w śledzionie innych narządach. Wybroczyny i wylewy w narządach wewnętrznych  ta postać raczej teraz nie występuje, a obecnie ma przebieg utajony, subkliniczny  butony w jelicie (ale rzadko), zaburzenia neurologiczne.
Pomór klasyczny […]

Choroba Aujeszkyego – Pseudorabies = wścieklizna rzekoma

Choroba Aujeszkyego – Pseudorabies = wścieklizna rzekoma
U młodych prosiąt ma postać neurologiczną. Chorują świnie, koty…
Podobnież charakterystyczne ma być „przestraszone spojrzenie”. Może wydobywać się piana z pyska.
-Zakaźna, zaraźliwa choroba wirusowa
-Choruje wiele gatunków z wyjątkiem człowieka
-Świnia – szczególny gatunek (przebiega ostro, ze 100% śmiertelnością, ale u dorosłych może być przebieg bezobjawowy)
-Świnia – jedyny rezerwuar zarazka
-Choroba podlega rejestracji […]

Zespół rozrodczo-oddechowy świń

Zespół rozrodczo-oddechowy świń
(Porcine reproductive and respiratory syndrome – PRRS)
Etiologia i występowanie
-Rodzaj Arterivirus z rodziny Arteriviridae (RNA)
-Długotrwałe zakażenie bezobjawowe, a czasem ciężkie choroby
-Bo szczepy o różnej zjadliwości
-Pojawił się w 1987 roku w USA, 1988 w Azji i w 1990 w Europie
-Błyskawicznie się rozprzestrzenił (Kanada, Niemcy, Holandia, Anglia, Hiszpania itp., też od 1992 roku w Polsce)
-Dziś ważne […]

Biegunki wirusowe u świń

Biegunki wirusowe u świń
Koronawirusy świń
Są 4 etiologicznie różne koronawirusowe choroby świń:
-Koronawirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (Zał.2) Transmissible Gastroenteritis of swine - TGE
-Epidemiczne biegunki świń Procine Epidemic Diarrhea – PED
-Choroba dróg oddechowych („koronawirus płucny świń”)
-Choroba wymiotna i wyniszczająca
TGE etiopatogeneza
-Wirus TGE bardzo podobny do koronawirusa psów i kotów
-Bardzo zaraźliwy (łatwo się szerzy)
-Zakażenie alimentarne, inkubacja 18-72 godziny, […]

Choroby dróg oddechowych świń

Choroby dróg oddechowych świń
Enzootyczne zapalenie płuc = Mykoplazmowe zapalenie płuc świń
-Przewlekła bronchopneumonia
-Jedna z głównych przyczyn strat produkcyjnych (upadki, słabe przyrosty, zrost zużycia karmy o 25%, leki, ograniczenia obrotu)
-Do 80% stad na świecie
-W Polsce: 20% ogólnej chorobowości, chyba druga przyczyna wszelkich strat po biegunkach
-W USA ~ 100 mln dolarów start rocznie
Etiologia i epizootiologia
-Typowo środowiskowe infekcje mieszane
-Ale […]

KOŃCZYNA MIEDNICZNA (membrum pelvinum)

KOŃCZYNA MIEDNICZNA (membrum pelvinum)
Odcinek obręczowy włączono do miednicy
- Okolica udowa i stawu kolanowego (regio femoris et art. genus)
Przedni brzeg to m. napinacz pow. szerokiej. Dolna granica to kłykieć boczny k. piszczelowej. Górna granica – linia łącząca guz kulszowy i łonowy, ale tak prowadzona, by staw biodrowy znalazł się w okolicy udowej
- Okolica podudzia (regio …)
Od bliższego […]

Inseminacja trzody chlewnej

Inseminacja trzody chlewnej
Co daje inseminacja?
Jednym z podstawowych czynników decydujących o opłacalności chowu i hodowli trzody chlewnej jest regularny przebieg rozrodu, na co duży wpływ ma wartość materiału hodowlanego użytego do kojarzeń. Powinien się on charakteryzować wcześnie osiąganą dojrzałością płciową i wysoką plennością, dobrym wykorzystywaniem paszy i szybkim tempem przyrostów oraz wysoką wybojowością i dobrą jakością […]

Inseminacja bydła

Inseminacja bydła
Dlaczego inseminować?
Inseminacja bydła ma w Polsce już ponad 50-letniq tradycję i dziś trudno wyobrazić sobie hodowcę, który byłby skłonny zrezygnować z usług inseminatora. Zasięg i znaczenie inseminacji szczególnie wzrosły z chwilą wprowadzenia do praktyki sposobu przechowywania nasienia w temperaturze -196 °C czas i odległość dzielące kojarzonych ze sobą partnerów przestały odgrywać jakąkolwiek rolę.
Oto niektóre […]