SGR jest PORZĄDKIEM POKOJOWYM: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

SGR jest PORZĄDKIEM POKOJOWYM: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA
(a nie walką klas czy niszczącą konkurencją). Definiuje się jako „system otwarty”, a więc zdolny do rozładowania wewn. napięć:
#otwarty dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w rynku; jest propozycją skierowaną do jednostek a nie do klas czy grup (personalizm, ≠ klasowość)
#otwarty światopoglądowo, religijnie
#otwarty na zmiany.
Jako „ład pokojowy“ wygasza „wojny handlowe“, przewiduje solidarystyczną pomoc międzynar. oraz integrację gosp. w ramach „Wspólnego Rynku“ (EWG).

Comments are closed.