SGR to nie tylko model, koncepcja, ale zrealizowany system (ustrój) gosp. SPOŁECZNA GO-SPODARKA RYNKOWA

SGR to nie tylko model, koncepcja, ale zrealizowany system (ustrój) gosp. SPOŁECZNA GO-SPODARKA RYNKOWA
→ Tzw. „system nadreński”, realizowany w zróżnicowanych formach (zależnie od miejsca, czasu, sytuacji społ.-pol.) po II wojnie św. w wielu państwach Europy Zach.
→ Najpierw: w RFN; w 1948 r. program opracowany przez Müllera-Armacka wdraża L. Erhard. Efekt: niemiecki „cud gosp.“
→ SGR jako system gosp. ma już więc:
#swoją historię; SGR przechodziła różne fazy, np. w latach 60. w Niemczech weszła w swoją II fazę;
różne wersje, np. w Austrii, Szwajcarii, Belgii itp., najczęściej różniące się zasięgiem i sposobem org. elementu „społecznego”.

Comments are closed.