- społeczny charakter „ja” (self)

- społeczny charakter „ja” (self)
– postawy, idee i uczucia, jakie jednostka ma względem swojej osoby; każda jednostka w drodze interakcji i socjalizacji dochodzi do wyrobienia sobie pojęcia o niej samej – ma aspekt społeczny; „ja” i społeczeństwo są zależne – jedno ma wpływ na drugie i odwrotnie;
- Karol Cooley – „zwierciadło osobowości” składa się z trzech etapów:
* wyobrażenie jednostki odnośnie tego jak się prezentuje innym
* wyobrażenie tego co inni myślą o niej
* reakcja jednostki w związku z poznaniem opinii jaką inni mają o niej;
- Jerzy H. Mead – „ja” jest produktem społecznym; zwrócił on jednak uwagę na rolę jaką w tym procesie spełnia symboliczne porozumiewanie się – język;
* zdaniem Mead’a są dwa aspekty osobowości:
^ „ja” (I) – subiektywna strona osobowości na która składa się spontaniczna akcja
^ „ja” (me) – obiektywna część osobowości – self
* Mead postulował trzy etapy socjalizacji:
^ etap imitacji – dziecko nie ma własnej świadomości
^ etap zabawy – od ok. 2 lat; dziecko zaczyna być świadome własnej osobowości (me)
^ stadium gry (self) – dziecko uczy podejmować się role innych w ogólności

Comments are closed.