- typy społeczeństw:

- typy społeczeństw:
* Herbert Spencer: wojująca (militant) i przemysłowa (industrial) społeczność
* Henryk Maine: używał status (status) i kontrakt (contract) dla rozróżnienia społeczeństw
* Ferdynand Tonnies: Gemeinschaft (wspólnota) i Gesellschaft (społeczność rozwinięta)
* Emile Durkheim: dla nierozwiniętego „solidarność mechaniczna” (mechanical solidarity), a dla nowoczesnego „solidarność organiczna” (organic solidarity)
* Howard Becker: społeczność wiejska „święta” (sacred) i rozwinięta „świecka” (secular)
* Robert Redfield: wiejska (folk) i miejska (urban)
* Ely Chinoy: „społeczność wspólnotowa” (communal) i „społeczność organizacyjna” (associational)
- te różne pojęcia, wyrażają te same rzeczywistości; wiejska (folk) ma wiele cech różniących ją od nowoczesnych (modern

Comments are closed.