- wspólnota -

- wspólnota -
* #1 rozumiana w wymiarze terytorialnym jako oddzielne geograficznie miejsce
* #2 jako grupa ludzka, która charakteryzuje się świadomością własnej odrębności
* zajmuje dane terytorium i posiada bardziej lub mniej widoczne granice społeczne i polityczne
* członkowie wspólnoty są w kontaktach ze sobą i w konsekwencji mogą się organizować dla osiągnięcia wspólnych celów;
* istnieje podział pracy
* wspólnota jest relatywnie niezależna i samowystarczalna;
- 3 teorie dla wytłumaczenia ekologicznego rozłożenia miejskich wspólnot:
* teoria koncentrycznych kręgów – koncentryczne kręgi rozchodzące się od centrum miasta
* teoria sektorów – położenie akcentu na wartość ziemi i wzrost miasta
* teoria wielu ośrodków – miasta składają się z wielu ośrodków mniejszych, które spełniają wielorakie funkcje
- szereg procesów, które zachodzą w miastach:
* segregacja – tendencje do pewnych czynności i do zajmowania przez etniczne, rasowe, religijne czy klasowe grupy tego samego terenu
* inwazja – gdy na już zajęte tereny napływają inne grupy etniczne, etc.
* następstwo – zaawansowana inwazja, przykładowy skutek – chinatown
* centralizacja – proces ekologiczny oznacza koncentrację pewnych czynności czy usług w danej strefie miasta
* decentralizacja – proces odwrotny;

Comments are closed.