AMONIAK

AMONIAK
– bezbarwny gaz , charakterystyczny zapach , cięższy od powietrza , powstaje przy rozpadzie materii organicznej ( odchody ptasie ) , uwalniany także z dobrze rozpuszczalnych środków zawierających jon amonowy ( mocznik , sole amonowe ) . SZKODLIWE działanie wynika z bezpośredniego i najczęściej miejscowego działania NH3 na błony śluzowe i drogi oddechowe , oraz z działania ogólnego i po uwolnieniu ze związków amonowych wchłonięcie się z przewodu pokarmowego . Rozkładająca się materia organiczna – do atmosfery – działanie miejscowe ( na błony śluzowe oka , nosa , dróg oddechowych , nabłonek pęcherzyków płucnych ) , ogólne ( po wchłonięciu z płuc ) . Związki zawierające jon amonowy – w p.pok. – działanie miejscowe ( błony śluzowe żołądka i jelit ) , ogólne ( po wchłonięciu z p.pok. ) .
MECHANIZM – oddziaływanie metaboliczne ( hamuje KREBSA ) , uszkadzający wpływ na układ nerwowy , zaburzenie RKZ .
ZATRUCIE : najczęściej dotyczy drobiu , rzadko SU i cielęta .
ETIOLOGIA : zła wentylacja lub jej brak .
OBJAWY : zatrucie ma najczęściej charakter przewlekły rzadziej podostry . KURY – łzawienie , światłowstręt ( z powodu zapalenia spojówek i rogówki ) , spadek produkcji jaj , wtórne infekcje układu oddechowego . ŚWINIE – gdy w atmosferze powyżej 30 ppm to znaczny spadek przyrostów masy ciała . BYDŁO – duża ilość to czynnik etiologiczny nekrotycznych zmian racic , obrzęków skóry i podskórza , przy dużych stężeniach przedostaje się do płuc i powoduje alkalozę , po której następuja kwasica , związana z hamującym wpływem jonu amonowego na cykl KREBSA .
ZMIANY AP : keratokoniunctivitis , przekrwienie i obrzęk płuc , ogólna sinica .
LECZENIE : poprawienie wentylacji .

Comments are closed.