DIOKSYNY I FURANY

DIOKSYNY I FURANY
– polichlorodibenzodioksyny i polichlorodibenzofurany . Są to ksenobiotyki opadowe ( produkty celowej działalności człowieka . Są to związki nierozpuszczalne w wodzie , trwałe , stabilne w powietrzu , wchłaniane są przez rośliny i razem z nimi przyjmowane przez zwierzęta , kumulują się w glebie , odkładają się w tłuszczach , rozkładają się w UV i bardzo niskich temperaturach . Podstawowe źródła emisji : spalanie odpadów komunalnych i przemysłowych ,silniki pojazdów na benzynę ołowiową , zakłady przemysłu metalowego ( odzysk metali ) , chemicznego ( produkcja PCW ) , celulozowo – papierniczego . Bezpośrednią przyczyną powstawania dioksyn w spalarniach jest ochładzanie spalin . Ich toksyczność jest bardzo duża ( dioksyna TCDD - jest bardziej toksyczna niż cyjanek ) . Dioksyny nie są rozkładane w organizmie człowieka i zwierząt ( kumulują się w tkance tłuszczowej ) – u ludzi okres półeliminacji trwa 1 rok .
OBJAWY : u ludzi zmiany trądzikowe na skórze , porfiria , uszkodzenie wątroby , polineuropatia .

Comments are closed.