KADM –

KADM –
przemysł metalurgiczny ( zabezpiecza przed korozją ) , elektrotechnika , produkcja akumulatorów , pestycyd , produkcja błon filmowych , do barwienia tkanin , do produkcji tworzyw sztucznych i barwników . Duże zagrożenie stanowi przemysł , szczególnie huty metali kolorowych ( Zn , Pb , Cd ) oraz zakłady energetyczne spalające węgiel zanieczyszczony kadmem […]

OŁÓW –

OŁÓW –
przemysł metalurgiczny , elektrotechniczny , ceramiczny , chemiczny , szklarski ( kryształy ) , tworzyw sztucznych , produkcja akumulatorów , kabli , drutów , łożysk , śrutu , plomb , dodawany jest do benzyny , do produkcji farb . Największe zanieczyszczenia przez przemysł i transport samochodowy .
ZATRUCIE : ( ołowica , saturnizm […]

NIKIEL

NIKIEL
– w przemyśle metalurgicznym ( stopy ) , galwanizernie ( niklowanie ) , produkcja sprzętu laboratoryjnego , baterii , elektrod , przemysł chemiczny ( tworzywa sztuczne , farby , emalie , azbest ) . Znajduje się w węglu i ropie naftowej – istotnie zanieczyszcza środowisko , dużo go w ściekach przemysłowych i komunalnych – […]

KOBALT –

KOBALT –
ROLA : wchodzi w skład pierścienia witaminy B12 ( kobolamina ) . Jest ona konieczna do syntezy puryn i pirymidyn , a co za tym idzie kwasów tłuszczowych oraz do syntezy białek i przemian aminokwasów . Utrzymuje normalną hemopoezę , tworzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych , prawidłowe funkcjonowanie innych narządów . Niedobór witaminy B12 […]

ŻELAZO –

ŻELAZO –
wszechobecne w przemyśle metalurgicznym , ale ma małą toksyczność ( niewielkie wchłanianie z przewodu pokarmowego ) .
ROLA : niezbędne do transportowania tlenu , składnik enzymów biorących udział w reakcjach oksydacyjno – redukcyjnych , wchodzi w skład – mioglobiny , cytochromów , oksydaz cytochromowych , katalaz . Gospodarka żelazem jest oszczędna , pula […]

CHROM –

CHROM –
szeroko wykorzystywany w przemyśle metalurgicznym , chemicznym , farbiarskim , garbarstwie , graficznym . Związki chromu są w farbach , barwnikach , gazach spawalniczych , płynach antykorozyjnych , cemencie , smarach i olejach .
ROLA : jest mikroelementem , wchodzi w skład czynnika tolerancji glukozy ( wpływa na wiązanie insuliny ) , bierze udział w […]

CYNK –

CYNK –
szeroko wykorzystywany w przemyśle metalurgicznym do stopów , powłok antykorozyjnych , galwanizacja stali , poligrafia , przemysł narzędziowy , produkcja ogniw . Chlorek cynku – wulkanizacja , rafinacja olejów , produkcja barwników . Tlenek cynku – przemysł chemiczny ( farby , emalie ) , jako katalizator , przemysł gumowy , kosmetyczny , ceramiczny […]

MOLIBDEN –

MOLIBDEN –
związki molibdenu występują w zanieczyszczeniach przemysłowych ( okolice rafinerii ropy naftowej , hut aluminium , stalownie ) . Emitowane osadzają się w glebie i przyswajają je rośliny . Molibden jest też składnikiem nawozów sztucznych .
ROLA : jest mikroelementem , wchodzącym w skład metaloenzymów o charakterze oksydaz . Niedobór molibdenu w praktyce nie występuje .
ZATRUCIA […]

MIEDŹ – ( +1 , +2 )

MIEDŹ – ( +1 , +2 )
Stosowana w przemyśle ( produkcja stopów ) , preparaty miedziowe ( impregnaty do drewna , fungicydy ) , siarczan miedziowy ( do tępienia ślimaków ( muloskocyd ) , do odrobaczania , przy chorobach kopyt na tle bakterii beztlenowych , dodatek do pasz ) .
ROLA miedzi w organizmie : istotna […]

BURAK (komosowate)

BURAK (komosowate)
Zaw. szczawiany, azotany w całej roślinie, a saponiny w liściach. Zachorowania Ru po spożyciu liści cukrowych lub pastewnych – jesienią, a zatrucie korzeniami przy nagłej zmianie karmy i dużej jej ilości.
Objawy:
Posmutnienie, brak apetytu i przeżuwania, ślinotok, atonia żwacza, cuchnące, wodniste biegunki, ryczenie i postękiwanie. Tętno i oddechy przyspieszone, osłabienie, apatia, senność, niedowłady i porażenia […]