POLICHLOROWANE BIFENYLE ( PCBs )

POLICHLOROWANE BIFENYLE ( PCBs )
– należą do chlorowanych węglowodorów ( mieszaniny związków o różnej ilości chloru w cząsteczce ) . Stosowane – materiały izolacyjne przewodów elektrycznych , silniki , transformatory , płyny wypełniające wymienniki ciepła , kleje , farby , atramenty , papier do kopiowania . Są słabo reaktywne , termooporne . Do środowiska dostają się głównie z odpadów na wysypiskach , z farb , olejów smarnych , papieru . Ulegają zagęszczeniu w łańcuchu pokarmowym stając się groźnymi substancjami dla zdrowia . TOKSYCZNOŚĆ : objawy zatrucia to utrata masy ciała , ataksja , biegunka , odwodnienie , porażenie CSN i śmierć . Sekcyjnie – zwyrodnienie wątroby , nerek , zapalenie p.pok. . TOKSYKOKINETYKA : łatwo przenikają do krwi , odkładają się w tkance tłuszczowej , przechodzą przez łożysko i do mleka ( zagrożenie dla płodu ) , zmniejszają wylęgowość ptaków , trudno ulegają biodegradacji , wydalają się z kałem .
TOKSYKODYNAMIKA : wpływają na aktywność enzymów wątrobowych , wywołuje porfirię wątrobową , indukuje enzymy cyklu przemian estradiolu i androsteronu , zmniejsza ilość witaminy A w wątrobie , wzmaga wydzielanie tyroksyny z żółcią , immunosupresja , niekorzystny wpływ na płodność . Do charakterystycznych objawów choroby YUSHO należą rogowacenie i ściemnienie skóry , wypryski i zakażenia skórne oraz pokarmowe i nerwowe oraz problemy z oddychaniem .

Comments are closed.