WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE : ( WWA )

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE : ( WWA )
– związki istotnie zanieczyszczające środowisko naturalne , są w powietrzu , wodzie , osadach dennych i glebie . Znajdują się w rafinowanych produktach naftowych i olejach mineralnych . Substancje te cechuje duża lipofilność , wysoka temperatura topnienia i niska prężność par , łatwo adsorbują na cząsteczkę pyłu . W powietrzu WWA o mniejszej masie cząsteczkowej znajdują się w formie par , a związki o większej masie zaadsorbowane są na cząsteczkach pyłów . Z gleby WWA dostają się do wód naturalnych ( zanieczyszczają je też ścieki ), w wodzie są w formie rozpuszczonej lub są zaadsorbowane na cząstkach stałych , detergenty znacznie zwiększają rozpuszczalność WWA . Zarówno z powietrza i z wodą WWA dostają się do organizmów . Cząsteczki poniżej 1 mm dostają się do płuc i są resorbowane ( część ulega metabolizmowi w tkance płucnej a część wchłania się do krwioobiegu i ulega degradacji głównie na wątrobie ) . WWA zaadsorbowane na większych cząstkach pyłu usuwane są z dróg oddechowych przez nabłonek migawkowy do jamy gębowej i są połykane , idą do jelit i w końcu są wchłonięte do krwioobiegu , docierają do wątroby . WWA mogą się wchłaniać przez skórę . Szkodliwość WWA związana jest z ich właściwościami karcynogennymi . Właściwości te mają substancje zbudowane z 4-7 skondensowanych pierścieni , ale przede wszystkim metabolity WWA .

Comments are closed.