ZATRUCIE CJANOWODOREM I CJANKAMI

ZATRUCIE CJANOWODOREM I CJANKAMI
HCN JEST BEZBARWNĄ CIECZĄ O ZAPACH GORZKICH MIGDAŁÓW.
ETIOLOGIA
DO ZATRUĆ U ZWIERZĄT CJANKAMI GŁÓWNIE SODU LUB POTASU DOCHODZI :
-PO WYPICIU WÓD DO KTÓRYCH DOSTAŁY SIĘ ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE POCHODZĄCE NP. Z GALWANIZERII LU STUDZIENEK OSADOWYCH
-NA SKUTEK ZATRUĆ CELOWYCH PO PODANIU CYJANKÓW W PRZYNĘTACH
-PO SPOŻYCIU CZĘŚCI ROŚLIN ZAWIERAJĄCYCH CYJANOTWÓRCZE GLIKOZYDY (NP. MIGDAŁY , PESTKI WIŚNI, ŚLIW LUB JABŁONI,WYKI, MAKUCHA LNIANEGO )
TOKSYKODYNAMIKA
JON CN HAMUJE AKTYWNOŚC ENZYMÓW ODDECHOWYCH CO PROWADZI DO ZACHAMOWANIA UTLENIANIA TKANKOWEGO A TO PROWADZI DO NIEODWRACALNYCH ZMIAN W MÓZGU I RDZENIU PRZEDŁUŻONYM,WIĄZANIE GRUPY CYJANOWEJ Z ENZYMAMI MA CHARAKTRR ODWRACALNY CO STWARZA PEWNĄ SZANSĘ DLA RATOWANEGO ZWIERZĘCIA PRZY PODOSTRYM PRZEBIEGU ZATRUCIA.
TKANKI POZABLOKOWANIU SYSTEMU PRZENOSZENIA ELEKTRONU W MITOCHONDRIUM PRZEZ GRUPE CYJANOWĄ NIE POBIERAJĄ DOWOŻONEGO Z KRWI TLENU , ZTĄD KREW ŻYLNA STAJE SIĘ ŻYWO CZERWONA – UTLENOWANA . SPRZYJA TEMU SKURCZ NACZYŃ , HAMOWANA JEST SYNTEZA ATP NA TO POGŁĘBIA ZMIANY DESTRUKCYJNE W KOM.
TOKSYKOKINETKA
HCN WCHŁANIA SIĘ BARDZO SZYBO PRZEZ SKÓRĘ , PŁUCA ORAZ Z PRZEWODU POK. GŁÓWNYM TOREM PRZEMIAN W ORG. JEST TWORZENIE POD WPŁYWEM SIARKOTRANSFERAZY TIOSIARCZANOWEJ RODANKÓW
(CNS)CZYLI ZWIĄZKÓW OK. 200 X MNIEJ TOKSYCZNYCH . PODCVZAS ZATRUCIA , PRZY DUŻEJ IL . CYJANKU
POWSTAJE WZGLĘDNY NIEDOBÓR SIARKI JKO SUBSTRATU DLA SIARKOTRANSFERAZY I SYSTEM ENZYMATYCZNY NIE MOŻE ZMETABOLIZOWAC CAŁEJ PULI TRUCIZNY . NIEWIELKA CZĘŚĆ NIEZMETABOLIZOWANEGO HCN WYDALA SIĘ M.IN. Z WYDYCHANYM POWIETRZEM NADAJĄC MU ZAPACH GORZKICH MIGDAŁÓW .
OBJAWY
1.POSTAC NADOSTRA : GWAŁTOWNA ŚMIERĆ W CIAGU KILKU MIN. W ŚRÓD SILNYCH SKURCZÓW , DUSZNOŚCI
I PORAZEŃ
2.OSTRE ZATRUCIA ROŚLINAMI ZAWIERAJĄCYMI GLIKOZYDY CYJANOGENNE –ŚMIERĆ PO OK. GODZ.
3.PO NIŻSZYCH DAWKACH MOŻNA WYRÓŻNIC 3 FAZY ZATRUCIA:
*PODNIECENIE , WYMIOTY, DUSZNOŚCI , ZACZERWIENIENIE BŁ. ŚLUZOWYCH
*SILNE SKURCZ ,BEZWOLNE ODDAWANIE KAŁU I MOCZU , ZWOLNIENIE ODDECHÓW
*OBNIZENIE TEMP. I CZYNNOŚCI SERCA, ZANIK ODDECHÓW, ZAPAŚĆ I ŚMIERĆ.
ZMIANY AP
JASNO ZABARWIONA KREW ŻYLNA , WYBROCZYNY W PŁUCACH, PRZEKRWIENIE PŁUC, PRZY ZATRUCIACH ROŚLINNYCH – PRZEKRWIENIE BŁ. ŚLUZOWYCH ŻOŁĄDKA I JEIT, NIEŻYT P.POK. TREŚĆ PACHNĄCA MIGDAŁAMI. CZĘSTO ZMIANY AP SĄ NEGATYWNE BO NIE ZDĄŻĄ SIĘ ROZWINĄĆ.
LECZENIE
1.PRZEPROWADZENIE METHEMOGLOBINY W HEMOGLOBINĘ PRZY UŻYCIU AZOTYNU SODU,
2.PRZEPROWADZENIE CYJANKÓW W NIETRUJĄCE RODANKI PRZY UŻYCIU TIOSIARCZANU SODOWEGO;
INIEKCJA DLA BYDŁA DO PODANIA PODSKÓRNEGI:3gNaNO3 , 15g Na2S2O3 , WODA DO 20ml
3.U PRZEŻUWACZY PODANIE DOŻWACZOWE 4l OCTU W OK. 20l SCHŁODZONEJ WODY W CELU HYDROLIZY ŻWACZOWEJ CYJANOGENNYCH GLIKOZYDÓW
4.WERSENIAN DIKOBALTOWY
5. WIT.B12 , WIT. Z GR. B , NADMANGANIAN POTASU

Comments are closed.