Wścieklizna - Rys historyczny - Wścieklizna na świecie

Wścieklizna
Informacje ogólne:
- Rozpoznanie kliniczne bardzo trudne
- Zwierzę zakażone charakteryzuje wściekłość, agresywność
- Objawy porażeń
- Wypływy (ropny z worka spojówkowego; śliny z jamy ustnej)
- Dziwne spojrzenie; niesymetryczne rozszerzenie źrenic; brak reakcji źrenic na światło
- Częsta wścieklizna cicha, bez ataków szału, jedynie posmutnienie, porażenia, ślinotok (czasem bez)
Rys historyczny
• Kodeks Eshnunna (XXIII w. p.n.e.): nakaz izolacji psa wściekłego (bo trucizna w ślinie)
• Kodeks Hammurabiego (1700 r. […]

Epizootiologia wścieklizny - Wścieklizna od nietoperzy w USA

Epizootiologia wścieklizny
1. Wścieklizna u psów – tropiki (75% ludności)
2. Wścieklizna u zwierząt wolnożyjących – klimat umiarkowany: lisy (szopy)
3. Wścieklizna u nietoperzy
a. Dawniej Ameryka Południowa i Afryka (wampiry atakujące bydło)
b. Dziś też USA, Europa (Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Hiszpania, też Polska)
c. 1966 rok wściekłe nietoperze w krajach dotychczas wolnych od wścieklizny – Wielka Brytania, Australia
d. Nietoperze: 800 gatunków (Polska 20) owado-, owoco-, rybo-, […]

Epidemiologia wścieklizny w Polsce - Drogi wydalania wirusa wścieklizny - Drogi zakażenia wścieklizną

Epidemiologia wścieklizny w Polsce
 Dawniej psy i wilki rezerwuarem i one na ludzi
 Po wojnie 3-4 tysiące zachorowań rocznie, głównie psy
 Od 1948 roku masowe szczepienia psów wirusem Fix Pasteura
 Gwałtowny  zachorowania u zwierząt (lata 50-te po około 100 rocznie) i ludzi (1946 – 46; 1949 – 66; 1950 – 35 potem po kilka rocznie, ostatni w 2000 […]

Możliwości diagnostyki laboratoryjnej - Ogólne możliwości zwalczania wścieklizny

Możliwości diagnostyki laboratoryjnej
- Dawniej ciałka wtrętowe
- Immunofluorescencyjne wykazanie wirusa (czuła, swoista, tania, szybka)
- Izolacja wirusa na myszach (przy dodatnim IF) wynik po 2-3 tygodniach
Oraz
- Miano przeciwciał na hodowli komórkowej (RFFIT)
- Immunoenzymatyczne wykrywanie wirusa (RREID bardzo czuła)
- Wykrywanie mRNA wirusa bezpośrednio przez hybrydyzację z komplementarnym kwasem nukleinowym
- Pośrednie wykazanie RNA przez odwrotną transkrypcję na DNA i amplifikację (PCR)
Ogólne możliwości zwalczania wścieklizny
• Szczepienia lisów (czy […]

Szczepienia wścieklizny - Zwalczanie wścieklizny u lisów

Szczepienia wścieklizny
 Dawniej paraenteralnie osłabiony wirus
 Skuteczne, ale reakcje poszczepienne
 Obecnie inaktywowany wirus z hodowli komórkowej
 Długotrwała odporność u zwierząt, bezpieczne
 Psy obowiązkowo, koty już niedługo
 Skuteczne podanie postinfekcyjne (też u zwierząt mniej wrażliwych na wściekliznę)
 Doustne szczepionki dla lisów – wirus z resztkową zjadliwością, ale mimo dziesiątków milionów dawek nie było ani jednej wścieklizny poszczepiennej)
Zwalczanie wścieklizny u lisów
Dawniej:
 Trutki
 Gazowanie nor
 Polowania sanitarne
Obecnie:
 Szczepienia doustne
 Monitoring […]

BRZUCH I JAMA BRZUSZNA

BRZUCH I JAMA BRZUSZNA
POWŁOKI BRZUSZNE
1. Rany:
- skóry,
- skóry i mięśni,
- perforujące
- kłute – samozamykające,
- inne – niesamozamykające.
2. Uszkodzenia tkanek głębiej leżących bez uszkodzenia skóry.
W wyniku tego powstaje przepuklina brzuszna rzekoma (urazowa) – rzekoma, bo brak jest worka otrzewnowego.
Najczęstsza lokalizacja:
- za łukiem żebrowym,
- w dole głodowym,
- obok napletka u samców,
- przed miednicą na skutek oderwania się […]

Ropnica (pyemia) i posocznica (septicemia).

Ropnica (pyemia) i posocznica (septicemia).
Powstaje w wyniku przedostania się do krwi bakterii z ogniska ropnego. Ropnicę wywołuje Staphylococcus aureus, posocznicę – Streptococcus haemoliticus.
Objawy:
Ropnica
- gorączka zmienna,
- tachykardia,
- tachypnoe,
- brak apetytu,
- przerzuty do stawów, mięśni, pochewek mięśnia, serca, płuc, nerek,
- najczęstsze źródło – zanokcica.
Posocznica
- gorączka ciągła,
- brak leukocytozy,
- rany suche, nieropiejące, brak ziarniny,
- biegunka,
- białkomocz,
- żółtaczka,
- wybroczyny […]

Rany:

Rany:
- zakażone:
- przypadkowo (bakteriologicznie);
- niezakażone:
- operacyjne;
- przypadkowe (do 12h po wypadku).
Rana świeża – krwawienie lub obecność skrzepu, brak obrzmienia brzegów.
Rana zakażona (klinicznie) – brzegi zaczerwienione, podminowane, obrzękłe, wysięk.
Doraźne zaopatrzenie rany: należy zatrzymać krwawienie, staza; usunąć ciała obce; założyć opatrunek uciskowy. Przy ciężkich objawach (tachykardia, tachypnoe, bladość/sinica, brak kontaktu, skąpe krwawienie) należy podejrzewać:
- pękniecie śledziony;
- pęknięcie […]

Płynoterapia.

Płynoterapia.
Monitorowanie płynoterapii:
- osłuchiwanie – normalny szmer pęcherzykowy;
- hematokryt – powyżej 20%;
- białko całkowite – powyżej 3,5 g/dl;
- elektrolity – Na+ 145-155 mEq/l, Cl- 95-100 mEq/l, K+ 4-5 mEq/l, Ca2+ 8-10 mg/dl;
- krew – pH 7,3-7,45, pCO2 = 35-45 mmHg, pO2 = 100 mmHg;
- diureza 1mm/kg/godz.;
- hemodynamika – ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) = 0-5 cmH2O = […]

Metody gastropeksji:

Metody gastropeksji:
- założenie rurki Fowley’a – odprowadza gaz, ułatwia podawanie leków i karmienie dożołądkowe; zakładana 4 cm za żebrem, 2-3 cm od linii białej; wypełnia się ją NaCl, a wokół balonika zakłada się szew kapciuchowy łączący ze ścianą jamy brzusznej,
- szew okołożebrowy – wykonuje się nacięcie z prawej strony jamy brzusznej w okolicy wpustu; nacina […]