Cechy społ. ponowoczesnego:

Cechy społ. ponowoczesnego:
1. dyferencjacja społ. – rosnące zróżnicowanie, wiele grup kieruje się różnymi normami i może dojść do kolizji wartości
2. deinstytucjonalizacja – silne instytucje odciążają jedn. od trudu stałego podejmowania decyzji; - tradycja traci ważność; - zmiany w modelu rodziny
3. pluralizm kulturowy – różnorodność wartości, wzorów zachowań, mnogość wyznań religijnych, grup społecznych, filozofii i stylów życia oraz sił politycznych
4. strukturalny indywidualizm – indywidualizacja stylów życia i sposobów bycia, wyzwolenie jednostki z wszelkich konwencji i przymusów; dążenie do samorealizacji staje się najważniejsze; narcyzm.

Comments are closed.