Dialektyczna teoria konfliktu R. Daahrendorf. - Mechanizm powstawania konfliktu:

Dialektyczna teoria konfliktu R. Daahrendorf.
-system społeczny jest w stanie nieustannego konfliktu
-konflikt wynika z przeciwstawnych interesów różnych grup lub jednostek wynikających z dystrybucji władzy miedzy podporządkowanymi i dominującymi.
-konflikty polaryzują się w kierunku dwóch grup konfliktowych

Mechanizm powstawania konfliktu:
-uprawomocnione stosunki władzy
-dychotomiczne stosunki władzy ról dominujących i podporządkowanych
-pojawiają się przeciwstawne quasi grupy (oparte na interesach utajonych)
-wzrasta poczucie przeciwstawnych interesów
-utworzenie grupy konfliktowej (opartej na interesach jawnych) wymaga spełnienia warunek:
-techniczne- karta, personel (karta – zbiór wartości do których dążymy)
-polityczne – swoboda zrzeszania się
-społeczne – komunikowanie się
-psychologiczne
-konflikt
-redystrybucja władzy w grupie

Comments are closed.