Empiryzm

Empiryzm
(TYPY) – nomotetyczne ; idigraficzne - Windelband

N. nomotetyczne - nauki dot. odkrywania praw rządzących w rzeczywistości (fizyka, chemia, biologia)

N. idigraficzne - (idios – jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny) – zwracają uwagę nie na prawa rządzące rzeczywistością, lecz zwracają uwagę na to co wyjątkowe, niepowtarzalne (np. badanie osobowości).
Wyjaśnić coś, to opisać to szczegółowa, w tym przypadku podejście to jest ograniczone.

Comments are closed.