Epizootiologia wścieklizny - Wścieklizna od nietoperzy w USA

Epizootiologia wścieklizny
1. Wścieklizna u psów – tropiki (75% ludności)
2. Wścieklizna u zwierząt wolnożyjących – klimat umiarkowany: lisy (szopy)
3. Wścieklizna u nietoperzy
a. Dawniej Ameryka Południowa i Afryka (wampiry atakujące bydło)
b. Dziś też USA, Europa (Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Hiszpania, też Polska)
c. 1966 rok wściekłe nietoperze w krajach dotychczas wolnych od wścieklizny – Wielka Brytania, Australia
d. Nietoperze: 800 gatunków (Polska 20) owado-, owoco-, rybo-, mięso, krwiożerne
Wścieklizna od nietoperzy w USA
- W N.Y. 4,5% nietoperzy zakażonych
- Nawet oseski nietoperzy mogą być wściekłe
- Ekspozycja ludzi głównie w domach
- Ludzie chorowali w wyniku kontaktów z nietoperzem, które niekoniecznie było ugryzieniem
- Ukąszenia nietoperzy są jak ukłucia igłą
- Zęby nietoperza nie przecinają skóry, ale wirus namnaża się śródskórnie i wywołuje chorobę
- Koty też bardzo narażone

Comments are closed.