Płynoterapia.

Płynoterapia.
Monitorowanie płynoterapii:
- osłuchiwanie – normalny szmer pęcherzykowy;
- hematokryt – powyżej 20%;
- białko całkowite – powyżej 3,5 g/dl;
- elektrolity – Na+ 145-155 mEq/l, Cl- 95-100 mEq/l, K+ 4-5 mEq/l, Ca2+ 8-10 mg/dl;
- krew – pH 7,3-7,45, pCO2 = 35-45 mmHg, pO2 = 100 mmHg;
- diureza 1mm/kg/godz.;
- hemodynamika – ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) = 0-5 cmH2O = 5-10 mmHg (ciśnienie zaklinowane).

Ośrodkowe ciśnienie żylne:
Pomiar wykonujemy prostym manometrem w postaci słupa wody, podłączonego do cewnika umieszczonego w dużej żyle w okolicy serca. Zero referencyjne jest na poziomie serca. Cewnik musi być długi, by sięgał do klatki piersiowej.
Interpretacja po obciążeniu wlewem z prędkością 2 ml/kg/min.:
- normowolemia – wzrost o 2-3 cm i powrót do normy po 4-5 minutach;
- hiperwolemia – wzrost o 2-3 cm i pozostanie na tym poziomie;
- oligowolemia – niska wartość wyjściowa (0-1 cm wody), zmienia się minimalnie; najczęstsza.

Zadania płynoterapii:
- odtworzenie/podtrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej;
- wspomaganie diurezy;
- odżywanie pozajelitowe;
- utrzymanie dostępu do żyły.

Drogi podawania:
- doustna – gdy zwierzę jest przytomne i ma drożny przewód pokarmowy;
- podskórna – słaba adsorpcja u osobników odwodnionych;
- dożylna – optymalna; kateter w żyle może pozostawać do 48h;
- dootrzewnowa – u osobników młodych, małych gatunków; dializa, zapalenie otrzewnej.

Kategorie płynów:
- krew – podawana przy masywnych krwotokach, anemii;
- osocze – podawane przy zaburzeniach krzepnięcia, hipoproteinemii;
- koloidy – podawane przy hipotensji, wstrząsie, krwotoku; nie podawać s.c.;
- krystaloidy (PWE, glukoza) – przy niedoborach wodno-elektrolitowych; występuje groźba obrzęków.

Wskaźniki infuzji:
- wzór przeliczeniowy z ml/kg/godz. na krople/min.:
krople/min. = m.c. x ml/kg/h x ilość kropli na ml*/60
* zazwyczaj 18-25 kropli/ml
- straty pozanaczyniowe 10 ml/kg/h;
- wstrząs hipowolemiczny 90 ml/kg/h.

Comments are closed.