Prawidłowości przebiegu konfliktu wg. R. Dahrendorfa - Funkcjonalna teoria konfliktu: L.A. Coser

Prawidłowości przebiegu konfliktu wg. R. Dahrendorfa
1. W im większym stopniu zrealizowane są techniczne, polityczne i społeczne warunki organizacji, ttym bardziej intensywny jest konflikt – w przeciwnym razie jest bardziej gwałtowny.
2. W im większym stopniu dystrybucja władzy i innych nagród nakłada się na siebie, tym bardziej intensywny jest konflikt.
3. Im mniejsza jest mobilność pomiędzy grupami nadrzędnymi i podporządkowanymi, tym bardziej intensywny jest konflikt.
4. W im większym stopniu deprywacja podporządkowanych w rozdziale nagród ulega przemieszczeniu z deprywacji absolutnej w kierunku deprywacji względnej, tym gwałtowniejszy jest konflikt.
5. Im mniejsza jest zdolność grup konfliktowych do wprowadzania regulujących porozumień tym gwałtowniejszy jest konflikt.
6. Im bardziej intensywny jest konflikt w tym większym stopniu będzie generował zmianę strukturalną i reorganizacji.
7. Im bardziej gwałtowny jest konflikt tym większy jest stopień zmiany strukturalnej i reorganizacji.

Funkcjonalna teoria konfliktu: L.A. Coser
Założenia:
-światt społeczny to system powiązanych części, miedzy którymi pojawiają się konflikty i napięcia
-procesy te działają w kierunku utrzymania zmiany wzrostu lub spadku integracji i adaptowalności systemu

Mechanizm konfliktu:
-nierówny poziom zintegrowania elementów
-wybuch konfliktu
-tymczasowa ponowna integracja systemu
-zwiększona elastyczność struktury systemu
-zwiększona zdolność do rozwiązywania podobnych konfliktów
-zwiększony poziom adaptowalności systemu.

Comments are closed.