Ropnica (pyemia) i posocznica (septicemia).

Ropnica (pyemia) i posocznica (septicemia).
Powstaje w wyniku przedostania się do krwi bakterii z ogniska ropnego. Ropnicę wywołuje Staphylococcus aureus, posocznicę – Streptococcus haemoliticus.

Objawy:
Ropnica
- gorączka zmienna,
- tachykardia,
- tachypnoe,
- brak apetytu,
- przerzuty do stawów, mięśni, pochewek mięśnia, serca, płuc, nerek,
- najczęstsze źródło – zanokcica.
Posocznica
- gorączka ciągła,
- brak leukocytozy,
- rany suche, nieropiejące, brak ziarniny,
- biegunka,
- białkomocz,
- żółtaczka,
- wybroczyny na błonach śluzowych,
- przebieg ostry,
- rokowania złe.

Profilaktyka – staranne obchodzenie się z ranami, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki.
Leczenie:
- wczesne otwarcie/usunięcie ogniska pierwotnego,
- transfuzje krwi,
- autohemoterapia,
- podawanie surowic γ-globulin,
- płynoterapia, CaCl2,
- podawanie i.v. 0,5% nowokainy (działanie bodźcze – dla koni 60 ml, dla psów 5-10 ml) oraz 8,4% NaCO3 (konie 200 ml/szt.).

Comments are closed.