Teoria konfliktu

Teoria konfliktu
-Rodowód:
-podważenie Parsonsa koncepcji równowagi, gdyż :
-dobra rzadkie wywołują konflikty(np. władza)
-mechanizmy powodujące konflikt są nieuniknione
-systemy społeczne systematycznie wywołują konflikt
-konflikty manifestują się w spolaryzowanej przeciwstawności interesów
-konflikt jest głównym źródłem zmiany w systemie społecznym
-konflikt dobra i zła jest motorem dziejów (G. Simmel, K. Marks.)
Konflikt jest społeczny, gdy wynika z właściwości struktury lub funkcji grupy.

Definicje konfliktu:
R. Dahrendorf „(Używam terminu konflikt dla oznaczenia kontestacji, konkurencji, sporów, napięć jak i otwartych starć społecznych (…) Ogólne pojęcie konfliktu nie implikuje żadnych sądów dotyczących intensywności lub gwałtownych relacji wywołanych przez zróżnicowane cele. Konflikt może przybierać formę wojny.

Comments are closed.