Teoria krążenia elit V. Pareto

Teoria krążenia elit V. Pareto

-odrzuca ewolucję
-odrzuca postęp i rozwój – istnieje jedynie zmiana
-dominuje stan równowagi – wynikający z jedności przeciwieństwa, sprzeczności interesów
-równowaga chwiejna, dynamiczna – konflikt jest wszechobecny (akcja – reakcja)
-wszelka zmiana ma charakter falowy
-zasadniczy podział społeczeństwa na:
-elitę, klasa ludzi którzy w dziedzinie swej działalności maja najwyższy wskaźnik osiągnieć
-masę – dopełnienie części pospolitej
-podział na elitę i masę wynika z :
nierówności naturalnej ludzi
niezmienności ich psychiki predestynującej do wygrywania i przegrywania
- elita rządząca – to elita, która środkami przemocy lub perswazji (lwy i lisy) potrafi kontrolować zachowanie mas
- po wyczerpaniu swej energii każda elita zostaje zastąpiona inną – zakłócenie stanu równowagi poprzez nagromadzenie elementów wyższości w masie i niższości w elicie
- zmiana może mieć charakter:
-ewolucyjny
-rewolucyjny
-kooptacyjny (tworzenie elit)
strategia lwa oparta na sile

Comments are closed.