Teorie dyfuzjonistyczne - Teoria funkcjonalna T. Parsons, B. Malinowski.

Teorie dyfuzjonistyczne
F. Graebner, B. Akermann, A.L. Kroeber, F. Baas
- zmiana jest efektem oddziaływania wynalazków za pomocą procesu dyfuzji
- wynalazki są wyjątkiem
- proces dyfuzji jest to „akceptacja zachodząca w czasie pewnego rodzaju przedmiotu, idei wzorca działania poprzez poszczególnych ludzi, grupy lub inne zbiorowości związane z określonymi kanałami komunikowania, strukturą społeczną i danym systemem wartości.”
- proces dyfuzji przebiega od centrum w stronę „peryferii”
- rozwój kultury poprzez powielanie wzorów

Teoria funkcjonalna T. Parsons, B. Malinowski.
- system społeczny jest zbudowany wokół pojęcia „funkcji”
- stan normalny to stan równowagi
- odmienność odmienność dewiacje to patologie systemu
- istniejące instytucje posiadaja określone funkcje wynikające z potrzeb(pierwotne i pochodne i integratywne)
- pojawienie się nowej potrzeby spowoduje powstanie nowej instytucji
- cztery fazy zmiany :
-adaptacji
-osiągania celów
-integracji
-kultywowania wzorów
-pułapka teleologiczna funkcjonalizmu.

Comments are closed.